Aktualności

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie kas rejestrujących (Dz.U. 2019 poz. 816) weszło w życie 1 maja 2019 r. Zapisano w nim zmianę zasad oznaczania stawek podatku lub zwolnienia od podatku od towarów i usług. §6 ust. 1 stanowi: „Podatnicy, prowadząc ewidencję: 5) przypisują oznaczenia literowe od „A” do „G” do […]

W związku z nowelizacją ustawy o VAT oraz Ordynacji podatkowej, Rząd zmienił matrycę stawek podatku VAT. Głównym założeniem nowego wykazu stawek ma być jego prostota, przejrzystość oraz przyjazność stosowania. Ministerstwo zapowiedziało, iż celem wprowadzonego rozwiązania jest ułatwienie prowadzenia działalności gospodarczej, tak aby podatnicy bez problemu mogli przyporządkować właściwa stawkę VAT do sprzedawanych towarów i usług. […]

Wynagrodzenie to zaledwie 60 proc. wydatków, jakie składają się na koszt zatrudnienia pracownika. Do pozostałych kosztów zaliczają się miedzy innymi składki na ubezpieczenie społeczne, które wzrosły jeszcze od 2019 roku, wzrosła bowiem płaca minimalna. W 2019 roku najniższe wynagrodzenie osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę wzrosło o 150 zł i od stycznia wynosi 2 […]

Z początkiem 2019 r. do polskiego systemu podatkowego wprowadzona zostanie tzw. danina solidarnościowa. Zgodnie z kształtem ustawy, stawka daniny wyniesie 4 procent i będzie dotyczyć nadwyżki ponad 1 mln zł sumy dochodów. Danina zatem obejmie podatników, którzy mają dochody powyżej miliona złotych rocznie. Chodzi o osoby pracujące na etacie, zleceniu, dziele, kontrakcie menedżerskim, przedsiębiorców (rozliczających […]

Od 1 stycznia 2018 roku obowiązują przepisy o tzw. podatku minimalnym, a dokładniej podatku dochodowym od przychodów z tytułu własności środka trwałego będącego budynkiem. Do tej pory było tak, że podatek dochodowy od przychodów z tytułu własności środka trwałego położonego na terytorium Polski, którego wartość początkowa przekracza 10.000.000 zł, wynosi 0,035% podstawy opodatkowania za każdy […]

2 października 2018 r. Rada do Spraw Gospodarczych i Finansowych UE (ECOFIN), zdecydowała, że kraje członkowskie Unii Europejskiej powinny zrównać stawkę podatku od towarów i usług na publikacje elektroniczne z tą, która obejmuje tradycyjne wydania papierowe. Następnie Rada Unii Europejskiej przyjęła tę dyrektywę. Odtąd państwa członkowskie mogą stosować obniżone, nadzwyczajnie obniżone lub zerowe stawki VAT […]

Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia, życzymy szczęścia, spokoju oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym i zawodowym. Aby w nadchodzącym Nowym Roku udało się zrealizować to, co przyniesie profity, przewidzieć to, co może przeszkodzić w ich osiągnięciu i zapobiec temu, co wydarzyć się nie musi. Życzymy dużo radości i sukcesów, mądrego lenistwa w sprawach […]

Gorąco namawiamy wszystkich aby wspierali różnego rodzaju fundacje, stowarzyszenia na rzecz zwierząt, chorych dzieci i dorosłych oraz na inne szczytne cele. Wpłacając darowizny na rzecz instytucji pożytku publicznego można odliczyć je w rozliczeniu rocznym i zapłacić mniejszy podatek. Aby dokonać odliczenia w Pit rocznym za 2018 rok ,należy dokonać przelewu do 31.12.2018 r. Nie tylko […]

Nowa ulga w składkach ZUS jest dla przedsiębiorców, których przychody z działalności gospodarczej za ubiegły rok nie przekroczą trzydziestokrotności minimalnego wynagrodzenia (w 2018 roku jest to 63 tys. zł). Przy czym trzydziestokrotność dotyczy tych przedsiębiorców, którzy prowadzili działalność przez cały rok. Natomiast dla przedsiębiorców, których okres działalności był krótszy, wymagany maksymalny próg przychodów będzie proporcjonalnie […]