April 2018

Obniżenie wieku emerytalnego.  Zgodnie z nowym prawem przywrócono poprzedni wiek emerytalny: a) 60 lat dla kobiet, b) 65 lat dla mężczyzn. Tym samym przestaje obowiązywać reforma z 2012 r., która wprowadziła stopniowe podwyższanie wieku emerytalnego do 67 lat bez względu na płeć. Po obniżeniu wieku emerytalnego od 1 października 2017 r. minimalny staż pracy, który kobiety muszą […]