Oferta dla klientów indywidualnych

Deklaracje Ulgi Budowlanej VZM-1

Przygotowujemy wnioski zwrotu Vat, przy poniesionych wydatkach na materiały budowlane.
Obecnie mogą jeszcze składać wnioski osoby, które posiadają faktury z lat 2010-2013!

Komu przysługuje?

Jeśli posiadasz dokumenty z 2006-2013 roku*

Robiłeś remont w mieszkaniu/domu?
Budowałeś dom?
Nadbudowałeś, przebudowałeś lub rozbudowałeś budynek na cele mieszkalne?
Masz tytuł prawny do lokalu?
Mając faktury potwierdzające wydatki możesz zgłosić się do Urzędu Skarbowego po zwrot Vat do niektórych materiałów budowlanych, których stawka wzrosła z 7% na 22% lub 23%.

*Faktury za 2005-2006 można było składać we wnioskach do 31.12.2014r.

Jeśli posiadacie Państwo faktury na zakup materiałów budowlanych z lat 2010-2013, możecie jeszcze składać stosowny wniosek.

Jeśli faktura dla osoby fizycznej została wystawiona w okresie:

od 1 stycznia 2006r. do 31 grudnia 2007r. – wniosek trzeba złożyć najpóźniej do 31 grudnia 2015r.;

od 1 stycznia 2008r. do 31 grudnia 2009r. – wniosek trzeba złożyć najpóźniej do 31 grudnia 2016r.;

od 1 stycznia 2010r. do 31 grudnia 2011r. – wniosek trzeba złożyć najpóźniej do 31 grudnia 2017r.;

od 1 stycznia 2012r. do 31 grudnia 2013r. – wniosek trzeba złożyć najpóźniej do 31 grudnia 2018r.

Ulga od 2014 roku jest skierowana dla tych, którzy spełnią poniższe 3 warunki

1. pozwolenie na budowę wydane po 1 stycznia 2014 roku,

2. wiek podatnika do 36 lat,

3. dom do 100 m2.

Dokumenty niezbędne do sporządzenia wniosku

 • Informacja czy jest to pierwszy wniosek składany przez podatnika;
 • Faktury lub kopie faktur;
 • Dane osoby składającej wniosek : imię i nazwisko, pesel lub nip, adres zamieszkania, seria i numer dowodu osobistego, dane małżonka(i) – jeśli dotyczy;
 • Krótki opis zakresu remontu lub budowy, którego dotyczą wydatki;
 • Podanie sposobu zwrotu należnej kwoty podatkowi- poczta, konto. Oraz danych dodatkowych – adres lub numer konta wraz z podaniem danych właściciela;
 • Kopia pozwolenia na budowę jeśli roboty budowlane wymagały pozwolenia na budowę;
 • Kopia dokumentu potwierdzająca tytuł prawny do budynku (lokalu) mieszkalnego, którego remont nie wymagał pozwolenia na budowę.

Cena

1 zł za każdą pozycję na fakturze do sprawdzenia + 89 zł za sporządzenie wniosku.*

*cena promocyjna na okres kwiecień-maj 2015 (podane ceny są cenami brutto)

Dodatkowe koszty na zlecenie

 • jeśli podatnik chce żebyśmy reprezentowali go w Urzędzie Skarbowym (jedynie na terenie Warszawy) w przypadku wyjaśnień, uzupełnień etc.- 50 zł oraz 17 zł opłata za pełnomocnictwo.
 • koszt xero dokumentów – 30 groszy za stronę
 • koszt usługi kurierskiej złożenia dokumentów – 36,90 zł

Co wchodzi w skład ceny

 • weryfikacja otrzymanych faktur pod kątem błędów formalnych (wyszukanie zdublowanych faktur, pro-forma, wystawionych na inne osoby itp.),
 • wyselekcjonowanie pozycji kwalifikujących się do odliczenia, w razie potrzeby kontakt z klientem celem uszczegółowienia,
 • wpisanie pozycji i faktur do załączników z zachowaniem chronologii wystawców, co sprawia że wniosek jest bardziej przyjazny dla kontrolującego,
 • wypełnienie wniosku, wyliczenie kwot przysługujących limitów i kwoty zwrotu na podstawie wypełnionych załączników,
 • złożenie wniosku w odpowiednim Urzędzie Skarbowym wraz z xerokopiami załączników,
 • odpowiedź na pytania dotyczące wniosku, gwarantowana pomoc w przypadku problemów z uzyskaniem zwrotu.

Potrzebujesz pomocy w kwestiach prawnych? Napisz do nas!