, OBOWIĄZKOWY SPLIT PAYMENT OD 1 LISTOPADA 2019

OBOWIĄZKOWY SPLIT PAYMENT OD 1 LISTOPADA 2019

  • Autor: omegga
  • Brak komentarzy

Od 1 listopada 2019 r. podatnicy dokonujący zapłaty za nabyte towary i usługi wskazane w załączniku nr 15 do ustawy o VAT, udokumentowane fakturą, w której kwota należności ogółem stanowi przynajmniej 15.000 zł brutto będą musieli zastosować mechanizm split payment (MPP). Wskutek tego zrealizowany przez nich przelew zostanie podzielony – kwota netto trafi na rachunek rozliczeniowy kontrahenta, zaś kwota podatku na specjalny rachunek VAT (art. 108 ust. 1a ustawy o VAT).
Kto musi wybrać się do banku?
Co istotne, podatnicy dokonujący dostawy towarów lub świadczący usługi wymienione w załączniku nr 15 zostaną zmuszeni do posiadania rachunku rozliczeniowego, o którym mowa w art. 49 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r., lub imiennego rachunku w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej otwartego w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą (w walucie polskiej). Ten sam obowiązek dotyczyć ma podatników VAT nabywających towary i usługi ujęte w przedmiotowym załączniku (art. 108e ustawy o VAT)

Kategoria: Aktualności

Komentarze

Brak odpowiedzi do “OBOWIĄZKOWY SPLIT PAYMENT OD 1 LISTOPADA 2019”

Do tej pory nie dodano żadnego komentarza.