, SPLIT PAYMENT W VAT – dobrowolnie czy obowiązkowo i dla kogo?

SPLIT PAYMENT W VAT – dobrowolnie czy obowiązkowo i dla kogo?

  • Autor: omegga

Pierwotnie, nowe przepisy miały wejść w życie 1 kwietnia 2018 r., jednak ostatecznie obowiązują od 1 lipca 2018 r.

Najważniejsza informacja jest taka, że nie jest to obligatoryjna procedura, którą należy stosować.  Wybór takiego rozwiązania na dzień dzisiejszy jest dobrowolny. Należy jednak pamiętać, iż jest to dobrowolne z punktu widzenia nabywcy, a nie sprzedawcy. Zatem to kupujący decyduje w jaki sposób dokona zapłaty.

Istota podzielonej płatności polega na tym, iż zapłata za fakturę wpływa na dwa konta. Nabywca, płacąc za zakupiony towar lub usługę, odprowadza wartość netto na zwykły rachunek bankowy sprzedawcy, natomiast pozostała kwota, czyli wartość podatku VAT trafia na specjalne konto dostawcy – rachunek VAT.

Mechanizm znajduje zastosowanie wyłącznie do transakcji dokonywanych na rzecz innych podatników, czyli do transakcji B2B i pozostaje bez wpływu na zakupy dokonywane przez konsumentów (nieprowadzących działalności gospodarczej).

W przypadku podatników, którzy będą stosować metodę podzielonej płatności nie będą miały zastosowania regulacje związane ze stosowaniem sankcji, określonych w art. 112b i art. 112c ustawy o VAT oraz nie będą miały zastosowania przepisy o odpowiedzialności solidarnej, zawarte w dziale Xa.

Z systemem split payment wiąże się też szybszy zwrot nadwyżki podatku VAT naliczonego nad należnym. Gdy podatnik zawnioskuje o zwrot na rachunek VAT, wówczas otrzyma środki w ciągu 25 dni.

Aby umożliwić realizowanie płatności w ramach split payment, banki i spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe otworzyły już rachunki VAT dla wszystkich podatników posiadających rachunek rozliczeniowy – czyli rachunek firmowy.

Podatnikom, którzy w ramach prowadzonej działalności korzystają z konta prywatnego, bank nie otworzy rachunku VAT. Zatem są oni zmuszeni do otwarcia konta firmowego.

Bez względu na to czy chcą aby kontrahenci wpłacali im za wystawione faktury w metodzie split payment czy nie, mają obowiązek na fakturach sprzedaży wykazać rachunek firmowy. Dotychczas osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą nie musiały zakładać konta firmowego obligatoryjnie, jednak jeśli są płatnikami podatku Vat od 1 lipca 2018 będą zobligowani do otwarcia takiego konta.

Kategoria: Aktualności