, Danina solidarnościowa, czyli nowy podatek dla najbogatszych od 1 stycznia 2019 roku

Z początkiem 2019 r. do polskiego systemu podatkowego wprowadzona zostanie tzw. danina solidarnościowa. Zgodnie z kształtem ustawy, stawka daniny wyniesie 4 procent i będzie dotyczyć nadwyżki ponad 1 mln zł sumy dochodów. Danina zatem obejmie podatników, którzy mają dochody powyżej miliona złotych rocznie. Chodzi o osoby pracujące na etacie, zleceniu, dziele, kontrakcie menedżerskim, przedsiębiorców (rozliczających […]

, PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

Od 1 stycznia 2018 roku obowiązują przepisy o tzw. podatku minimalnym, a dokładniej podatku dochodowym od przychodów z tytułu własności środka trwałego będącego budynkiem. Do tej pory było tak, że podatek dochodowy od przychodów z tytułu własności środka trwałego położonego na terytorium Polski, którego wartość początkowa przekracza 10.000.000 zł, wynosi 0,035% podstawy opodatkowania za każdy […]

, Niższe stawki VAT na e-booki oraz e-czasopisma w 2019 r.

2 października 2018 r. Rada do Spraw Gospodarczych i Finansowych UE (ECOFIN), zdecydowała, że kraje członkowskie Unii Europejskiej powinny zrównać stawkę podatku od towarów i usług na publikacje elektroniczne z tą, która obejmuje tradycyjne wydania papierowe. Następnie Rada Unii Europejskiej przyjęła tę dyrektywę. Odtąd państwa członkowskie mogą stosować obniżone, nadzwyczajnie obniżone lub zerowe stawki VAT […]

, Wesołych Świąt!

Wesołych Świąt!

Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia, życzymy szczęścia, spokoju oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym i zawodowym. Aby w nadchodzącym Nowym Roku udało się zrealizować to, co przyniesie profity, przewidzieć to, co może przeszkodzić w ich osiągnięciu i zapobiec temu, co wydarzyć się nie musi. Życzymy dużo radości i sukcesów, mądrego lenistwa w sprawach […]

, Wesprzyj potrzebujących – wpłać darowiznę jeszcze w grudniu – odlicz w rozliczeniu rocznym, płacąc mniejszy podatek.

Gorąco namawiamy wszystkich aby wspierali różnego rodzaju fundacje, stowarzyszenia na rzecz zwierząt, chorych dzieci i dorosłych oraz na inne szczytne cele. Wpłacając darowizny na rzecz instytucji pożytku publicznego można odliczyć je w rozliczeniu rocznym i zapłacić mniejszy podatek. Aby dokonać odliczenia w Pit rocznym za 2018 rok ,należy dokonać przelewu do 31.12.2018 r. Nie tylko […]

, „Mały ZUS” – nowy rodzaj ulgi w składkach ZUS, która obowiązywać będzie od 1 stycznia 2019 roku dla Przedsiębiorców, którzy działają na małą skalę.

Nowa ulga w składkach ZUS jest dla przedsiębiorców, których przychody z działalności gospodarczej za ubiegły rok nie przekroczą trzydziestokrotności minimalnego wynagrodzenia (w 2018 roku jest to 63 tys. zł). Przy czym trzydziestokrotność dotyczy tych przedsiębiorców, którzy prowadzili działalność przez cały rok. Natomiast dla przedsiębiorców, których okres działalności był krótszy, wymagany maksymalny próg przychodów będzie proporcjonalnie […]

, WYSOKOŚĆ PODATKU VAT BĘDZIE ZALEŻAŁA OD KLASYFIKACJI CN

Ministerstwo Finansów chce odejść od PKWiU. Wprowadzi też wiążące interpretacje stawkowe. W 2019 r. podatników czeka od dawna zapowiadana rewolucja w stawkach VAT, które będą ustalane na podstawie CN, a nie – jak do tej pory – na podstawie PKWiU. W związku z tym do ustawy o VAT zostanie wprowadzona nowa matryca stawek VAT. Jak […]

, SPLIT PAYMENT W VAT – dobrowolnie czy obowiązkowo i dla kogo?

Pierwotnie, nowe przepisy miały wejść w życie 1 kwietnia 2018 r., jednak ostatecznie obowiązują od 1 lipca 2018 r. Najważniejsza informacja jest taka, że nie jest to obligatoryjna procedura, którą należy stosować.  Wybór takiego rozwiązania na dzień dzisiejszy jest dobrowolny. Należy jednak pamiętać, iż jest to dobrowolne z punktu widzenia nabywcy, a nie sprzedawcy. Zatem to […]

, Opłata recyklingowa od sprzedanych toreb foliowych

Kontrolę przestrzegania przepisów w zakresie obowiązku pobierania od klientów opłaty recyklingowej prowadzi inspekcja handlowa. W sprawach dotyczących opłaty recyklingowej stosuje się odpowiednio przepisy działu III ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa. Opłata pobierana od klienta za lekkie torby na zakupy z tworzywa sztucznego NIE MUSI być równa opłacie recyklingowej. Należy ją […]

, Taksówkarzu – sprzedaż na stawce 8% czy 4% VAT?

Zgodnie z zasadą ogólną ustawy o podatku VAT, usługi taksówek osobowych są opodatkowane stawką 8% VAT. Jednocześnie ustawa ta daje podatnikowi (który nie korzysta ze zwolnienia podmiotowego z VAT), prawo wyboru opodatkowania w formie ryczałtu według stawki 4%.   Ważne jest to, iż wybór ten przysługuje tylko podatnikom świadczącym usługi taksówek osobowych, a nie wynajmu samochodów […]