Gorąco namawiamy wszystkich aby wspierali różnego rodzaju fundacje, stowarzyszenia na rzecz zwierząt, chorych dzieci i dorosłych oraz na inne szczytne cele. Wpłacając darowizny na rzecz instytucji pożytku publicznego można odliczyć je w rozliczeniu rocznym i zapłacić mniejszy podatek. Aby dokonać odliczenia w Pit rocznym za 2018 rok ,należy dokonać przelewu do 31.12.2018 r. Nie tylko […]

Nowa ulga w składkach ZUS jest dla przedsiębiorców, których przychody z działalności gospodarczej za ubiegły rok nie przekroczą trzydziestokrotności minimalnego wynagrodzenia (w 2018 roku jest to 63 tys. zł). Przy czym trzydziestokrotność dotyczy tych przedsiębiorców, którzy prowadzili działalność przez cały rok. Natomiast dla przedsiębiorców, których okres działalności był krótszy, wymagany maksymalny próg przychodów będzie proporcjonalnie […]

Ministerstwo Finansów chce odejść od PKWiU. Wprowadzi też wiążące interpretacje stawkowe. W 2019 r. podatników czeka od dawna zapowiadana rewolucja w stawkach VAT, które będą ustalane na podstawie CN, a nie – jak do tej pory – na podstawie PKWiU. W związku z tym do ustawy o VAT zostanie wprowadzona nowa matryca stawek VAT. Jak […]

Pierwotnie, nowe przepisy miały wejść w życie 1 kwietnia 2018 r., jednak ostatecznie obowiązują od 1 lipca 2018 r. Najważniejsza informacja jest taka, że nie jest to obligatoryjna procedura, którą należy stosować.  Wybór takiego rozwiązania na dzień dzisiejszy jest dobrowolny. Należy jednak pamiętać, iż jest to dobrowolne z punktu widzenia nabywcy, a nie sprzedawcy. Zatem to […]

Kontrolę przestrzegania przepisów w zakresie obowiązku pobierania od klientów opłaty recyklingowej prowadzi inspekcja handlowa. W sprawach dotyczących opłaty recyklingowej stosuje się odpowiednio przepisy działu III ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa. Opłata pobierana od klienta za lekkie torby na zakupy z tworzywa sztucznego NIE MUSI być równa opłacie recyklingowej. Należy ją […]

Zgodnie z zasadą ogólną ustawy o podatku VAT, usługi taksówek osobowych są opodatkowane stawką 8% VAT. Jednocześnie ustawa ta daje podatnikowi (który nie korzysta ze zwolnienia podmiotowego z VAT), prawo wyboru opodatkowania w formie ryczałtu według stawki 4%.   Ważne jest to, iż wybór ten przysługuje tylko podatnikom świadczącym usługi taksówek osobowych, a nie wynajmu samochodów […]

Rząd planuje wprowadzić limity kosztów leasingu dla aut luksusowych. Dobra wiadomość jest taka, że kupujący auta z własnych środków bądź w kredycie będą mogli skorzystać na wyższym limicie amortyzacji. Do kosztów podatkowych będzie można wliczyć raty leasingowe do łącznej wartości 150 tysięcy złotych. Co więcej, fiskus chce również ograniczyć odliczanie kosztów od aut używanych zarówno […]

RODO a programy lojalnościowe

Z dniem 25 maja 2018r. ochrona danych osobowych osób fizycznych będzie podlegać przepisom Rozporządzenia z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o danych osobowych).   RODO będzie mieć zastosowanie do wszystkich podmiotów, które […]

Pracodawca może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów kwoty wypłacane z tytułu zwrotu wydatków za korzystanie z pojazdu prywatnego do celów służbowych. Jednak aby tego dokonać, konieczne jest prowadzenie ewidencji przebiegu pojazdu.   Pracownikowi, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, za odbytą podróż służbową przysługuje dieta, pokrycie wydatków stosownie do uzasadnionych potrzeb oraz zwrot kosztów za przejazd. […]

Obniżenie wieku emerytalnego.  Zgodnie z nowym prawem przywrócono poprzedni wiek emerytalny: a) 60 lat dla kobiet, b) 65 lat dla mężczyzn. Tym samym przestaje obowiązywać reforma z 2012 r., która wprowadziła stopniowe podwyższanie wieku emerytalnego do 67 lat bez względu na płeć. Po obniżeniu wieku emerytalnego od 1 października 2017 r. minimalny staż pracy, który kobiety muszą […]