, WYSOKOŚĆ PODATKU VAT BĘDZIE ZALEŻAŁA OD KLASYFIKACJI CN

WYSOKOŚĆ PODATKU VAT BĘDZIE ZALEŻAŁA OD KLASYFIKACJI CN

  • Autor: omegga

Ministerstwo Finansów chce odejść od PKWiU. Wprowadzi też wiążące interpretacje stawkowe.
W 2019 r. podatników czeka od dawna zapowiadana rewolucja w stawkach VAT, które będą ustalane na podstawie CN, a nie – jak do tej pory – na podstawie PKWiU. W związku z tym do ustawy o VAT zostanie wprowadzona nowa matryca stawek VAT. Jak wynika z zapowiedzi przedstawicieli MF, spowoduje to obniżenie stawki VAT na wybrane produkty. Natomiast na część produktów stawka VAT może zostać podwyższona.

Obecnie ustawa o VAT dla określenia właściwej stawki podatku odwołuje się do Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU). Eksperci wskazują jednak, że w praktyce sprawia to przedsiębiorcom wiele trudności. Przykładem są funkcjonujące obecnie trzy stawki VAT na żywność: 23 proc., 8 proc. i 5 proc.
Jednym z największych problemów jest jednak brak możliwości uzyskania wiążącej interpretacji podatkowej w sprawach stawek VAT.
Obecnie interpretacje wydawane są warunkowo. Fiskus zaznacza w nich, że są wiążące tylko wtedy, gdy podany przez podatnika opis sprawy jest zgodny ze stanem faktycznym. Przedsiębiorca, który chce zastosować obniżoną stawkę VAT (5 proc. lub 8 proc. zamiast 23 proc.), musi sam ustalić właściwy kod Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług. Zgodnie z innym raportem Grant Thornton takie wadliwe, niedające ochrony interpretacje otrzymało w ciągu pięciu lat 3532 podatników.

Kategoria: Aktualności