styczeń 2020

Lipiec 2020: Nowy JPK_VAT dla pozostałych podatników Dotychczasowe deklaracje VAT-7 i VAT-7K będą przesyłane łącznie z informacją o ewidencji w jednym dokumencie elektronicznym, tj. JPK_VAT7M lub JPK_VAT7K. Obowiązek obejmie już wszystkich podatników. Kasy fiskalne online – II grupa Obowiązek używania kas fiskalnych online będzie dotyczył rejestrowania sprzedaży w zakresie:1) świadczenie usług związanych z wyżywieniem wyłącznie […]

Kwiecień 2020: Nowa matryca stawek VAT W zakresie stawek VAT obecnie stosowana Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług 2008 zostanie zastąpiona nową matrycą, która w odniesieniu do towarów będzie opierać się na strukturze Nomenklatury Scalonej, zaś w zakresie usług będzie bazować na aktualnej Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług 2015. Nowy JPK_VAT dla dużych przedsiębiorców Dotychczasowe deklaracje […]

Styczeń 2020:   Biała lista podatników Brak możliwości zaliczenia w koszty uzyskania przychodów płatności powyżej 15.000 zł, dokonanych na rachunek nie wskazany w białej liście podatników. Zapłata z użyciem mechanizmu podzielonej płatności Brak możliwości zaliczenia w koszty uzyskania przychodów płatności za fakturę:- na kwotę powyżej 15.000 zł,- dokumentującą dostawę towarów lub świadczenie usług wymienionych w […]

Podatnicy, którzy prowadzą własny biznes, zobowiązani są do generowania na żądanie organu kontroli podatkowych plików JPK. Jednolity Plik Kontrolny generowany na żądanie urzędów wyróżnia kilka struktur: JPK_FA, JPK_KPIR, JPK_EWP, JPK_MAG oraz JPK_WB. Obowiązek ten nie dotyczy jednak podatników którzy nie prowadzą ewidencji za pomocą programów elektronicznych. Nie zawsze jednak faktury wystawiane ręcznie będą zwalniać podatnika […]

Od stycznia 2020 obowiązuje również ulga za złe długi w zakresie podatku PIT i CIT. Oznacza to, że nieopłacone faktury w okresie 90 dni od terminu wymagalności nie będą kosztem uzyskania przychodu. I jednocześnie sprzedawca będzie również mógł po dokonaniu formalności zmniejszyć swój przychód do czasu zapłaty przez kontrahenta zaległej faktury.

Już pod koniec 2019 niektórzy podatnicy zauważyli, że została uruchomiona nowa funkcjonalność, ze zgromadzonych środków na koncie Vat można opłacać inne zobowiązania podatkowe. Dzięki tej możliwości przedsiębiorcy zyskują większą płynność finansową, ponieważ mogą zapłacić z tych środków zobowiązania budżetowe jak zus, pit, cit i inne.

Ulega przedłużeniu termin złożenia deklaracji z tytułu przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych (PIT-28). W 2020 roku będzie można złożyć deklarację do 2 marca 2020. Zmienia się termin złożenia wszystkich zeznań podatkowych PIT dla rozliczenia za rok 2019 – będzie można to zrobić od 15 lutego do 30 kwietnia 2020 r […]

Informacja poniższa dotyczy tych z Państwa, którzy mają kasę fiskalną, wystawiają faktury do paragonów. Ale również każdego kto dokonuje zakupów. Nowe kasy fiskalne, dające wystawić paragon z nipem są obowiązkowe od : stycznia 2020 – dla warsztatów samochodowych; lipca 2020 – dla hoteli, pensjonatów -usług zakwaterowania , usług gastronomicznych stycznia 2021 – dla fryzjerów, kosmetyczek, […]