Nabídka pro individuální zákazníky

Zastupování při jednání s finančním úřadem

Poskytujeme konzultace a vysvětlení a připravujeme dopisy v rámci odpovědí na výzvy pro finanční úřad. V nutných záležitostech zastupujeme daňové poplatníky na jednáních s finančním úřadem osobně. Náš tým disponuje odbornými znalostmi z oblasti administrativních procedur umožňujícími efektivní zastupování našich zákazníků před orgány daňové správy.

Co děláme?

 • Pomáháme při rozložení daňových nedoplatků na splátky. Připravujeme žádosti pro finanční úřad, a po jejich podání poskytujeme nezbytná vysvětlení do doby, než finanční úřad vydá své rozhodnutí.
 • Připravujeme odpovědi na výzvy finančního úřadu týkající se opravy ročních přiznání a ostatních daňových povinností. Vaším jménem můžeme vyhotovovat opravy, nezbytná vysvětlení a podávat dopisy a odvolání.
 • Vyhotovujeme žádosti pro příslušnou finanční správu o vydání individuálních výkladů. Poskytujeme poradenství jak při formulování příslušného dotazu, tak i v průběhu celé procedury, až po její ukončení vydáním rozhodnutí.
 • Pomáháme při přípravě aktualizačních tiskopisů pro individuální osoby, podávaných na finančním úřadu, jako jsou žádosti o přidělení DIČ, nahlášení čísla bankovního účtu nebo změny adresy bydliště.
 • Vyhotovujeme prohlášení o výběru formy zdanění související s nájmem.
 • Připravujeme přiznání s vyúčtováním darů a dědictví, smlouvy o půjčce a prodejní a kupní smlouvy (SDZ-2, SD-3, PCC-3).

Plné moci nezbytné pro zastupování daňových poplatníků v daňových záležitostech

Dnem 1. července 2016 vstoupily v platnost změny daňového zákona ze dne 29. srpna 1997 o ustanovování zmocněnců daňových poplatníků k jejich zastupování před orgány daňové správy. Od této doby platí tři kategorie plných mocí při jednání na finančních úřadech, finanční správě a úřadech finanční kontroly, oznamovaných na speciálních úředních tiskopisech:

 • všeobecná plná moc,
 • zvláštní plná moc,
 • plná moc pro doručování.

Nové formuláře nahradily dřívější plné moci, podávané dosud ve formě běžných písemných prohlášení, zmocňujících k jednání jménem daňového poplatníka na finančním úřadu a správě sociálního zabezpečení.

V současnosti jsme pro zastupování našich zákazníků povinni předložit orgánům finanční správy:

1) všeobecnou plnou moc na formuláři PPO-1, registrovanou výhradně elektronickou cestou v Centrálním rejstříku všeobecných plných mocí vedeném ministrem financí, jejíž předmět zahrnuje všechny daňové záležitosti a jiné záležitosti patřící do příslušnosti daňových orgánů nebo orgánů finanční kontroly.

nebo

2) zvláštní plnou moc na formuláři PPS-1, podávanou v papírové formě (originál podepsaný daňovým poplatníkem) na příslušném úřadu, jejíž předmět zahrnuje veškeré činnosti týkající se vyřízení dané záležitosti (např. podání žádosti o rozložení daně na splátky).

Na obou výše uvedených formulářích lze uvést doručovací adresu. V tom případě všechny dopisy a rozhodnutí týkající se dané záležitosti úřad zašle přímo ustanovenému zmocněnci. Navíc je třeba zmínit, že za zvláštní plnou moc je požadováno zaplacení správního poplatku.

Informace, které potřebujeme pro vyhotovení plné moci

 • Jméno, příjmení, adresu bydliště a daňové identifikační číslo (DIČ nebo rodné číslo),
 • Kontaktní údaje.

Formuláře zvláštních plných mocí vyhotovujeme Vaším jménem a po jejich schválení a podepsání podáváme u finančního úřadu nebo jiné instituce finanční správy spolu s první žádostí, kterou budeme Vaším jménem vyřizovat.

Potřebujete pomoc v právních otázkách? Napište nám!