Katarzyna Korwin-Kulesza – Hlavní účetní – prokuristka

Jsem držitelkou licence číslo 30034/02 na vedení účetnictví. Tento titul, který přiznává ministr financí, jsem získala v roce 2002. V profesi pracuji už více než dvacet let.

V roce 2002 jsem ukončila studium v oboru financí a bankovnictví v Hlavní obchodní škole ve Varšavě. Než jsem se natrvalo připojila k pracovnímu týmu naší kanceláře, pracovala jsem přes 10 let ve studentském klubu Stodoła ve funkci hlavní účetní, kde jsem byla zaměstnána ve funkcích finanční specialistka, hlavní účetní a finanční ředitelka. V tomto období jsem měla příležitost pozorovat a účastnit se procesu plné privatizace kulturních zařízení, která začínala fungovat jako soukromé firmy, a nikoliv jako zařízení dotovaná z veřejných prostředků. Změny zákonů byli velmi dynamické, a to jak u daní, tak i sociálního zabezpečení. Byla jsem aktivním účastníkem implementace nového systému sociálního zabezpečení v roce 1999 a později při zavedení daňové povinnosti týkající se DPH pro kulturní zařízení.

Díky možnostem, které mi dává práce v daňové kanceláři s celou řadou podniků z různých odvětví, díky širokým zkušenostem mé matky, a rovněž vlivu na rozvoj a vybudování rodinné firmy, jsem se rozhodla v roce 2008 zcela věnovat rodinnému podniku.

Odpovídám za vedení účetnictví a personalistiku a mzdy hlavně společností s ručením omezeným a komanditních společností. Většina firem, o které se starám, jsou velké subjekty se zahraničním kapitálem.

Při příchodu do firmy jsem si dala za jeden z hlavních cílů zautomatizování běžné práce a zavedení takových IT řešení, abych co nejméně času věnovala manuální práci a omezila na nezbytné minimum vyřizování na úřadech. Proto už déle než pět let zasíláme veškerá daňová přiznání elektronicky a totéž se týče dokumentace zasílané správě sociálního zabezpečení. Našim zákazníkům vždy navrhuji, aby používali software a elektronické systémy tak, aby práce s daty byla omezena na minimum a aby se soustředili na ověřování činností ze strany efektivity firmy, jak u daňových tak i hospodářských otázek. V současnosti spolupracuji se subjekty s různým profilem a povahou, mimo jiné z oblasti těžebního průmyslu, produkce ovladačů a dalších produktů z odvětví automatizace, se servisní firmou jedněch z největších pásových systémů v Evropě, s jedním z největších velkoobchodů s instalatérskou a topenářskou technikou v Polsku a s dalšími. Část subjektů, o něž pečuji, jsou občané jiných evropských zemí, kterým se snažím usnadnit podnikání v Polsku. Specializuji se na vyhotovování finančních zpráv pro mateřské společnosti. Jednou ročně se účastním setkání skupin zahraničních subjektů v rodinných sídlech v zahraničí. Jsem zvána jako přednášející na konference zaměřené na problematiku daní, mimo jiné jsem měla tu čest zúčastnit se jako lektorka, pozvaná Česko-polskou obchodní komorou do České republiky, na konferenci zaměřené na daně. Snažím se pomáhat různým projektům zaměřeným na výrobu nového produktu, na zavádění systému do obsluhy firmy a do finanční oblasti, a rovněž na synchronizaci práce společností při otevírání poboček, a to z účetního a daňového hlediska.

Neustále se snažím prohlubovat své znalosti, zúčastňuji se konferencí a školení, které se týkají změn daňových zákonů, pracovního práva a sociálního zabezpečení. Dalším krokem v mé profesní kariéře je získání licence daňového poradce, o což aktuálně usiluji.