Małgorzata Korwin-Kulesza – Hlavní účetní – prokuristka

Jsem držitelkou certifikát z účetnictví, licence č. 69209/2015, vydané ministrem financí, který potvrzuje, že jsem oprávněna vést účetnictví.

Ukončila jsem studia na fakultě managementu Varšavské university. Když jsem si v roce 2001 vybírala specializaci, schválně jsem si nevybrala účetnictví ale podnikový management. Přes 6 let jsem měla tu čest řídit obrovský objekt poskytující služby z odvětví zábavy šesti tisícům zákazníků a zaměstnávající přibližně 60 pracovníků.

V dubnu 2009 jsem však přišla pracovat do matčiny firmy s myšlenkou, že to bude pouze na chvilku.

Mezitím jsem absolvovala řadu školení pořádaných Sdružením účetních v Polsku, ukončila jsem postgraduální studium projektového managementu v Hlavní obchodní škole ve Varšavě. V roce 2014 jsem absolvovala kurs personalistiky a mezd a složila zkoušku, která mě opravňuje jako mzdovou specialistku – kód profese 242310. V roce 2015 jsem ukončila postgraduální studium z účetnictví a podnikových financí v Hlavní obchodní škole ve Varšavě.

Práce v rodinné firmě pro mě znamená obrovský přínos, protože mi dává nezávislost, zadostiučinění, sílu a hrdost. Se sestrou pracuji prakticky odvždy, celé mé dvanáctileté odborné zkušenosti jsou spojeny s mou rodinou. V naší kanceláři poskytuji služby přibližně 70 zákazníkům, samozřejmě s pomocí našich asistentek a mladších účetních, jak jednoduchého, tak i plného účetnictví a v personální a mzdové oblasti. Současně se zabývám školením mladých adeptů účetnictví.
Mou oblíbenou tématikou je daň z přidané hodnoty a mým oblíbeným specialistou z oblasti DPH je Adam Bącal, soudce Nejvyššího soudu. Orientuji se rovněž v problematice z oblasti práva a zákoníku obchodních společností. Ráda překvapuji naše zákazníky svou angažovaností do jejich podnikání a učím je, jak mají plánovat výdaje, aby využili všechny možnosti, které jim dávají platné zákony. Současně se snažím přesvědčit zákazníky, aby rozvíjeli rovněž své znalosti v této oblasti, protože podnikatelé, kteří jsou si vědomi svých práv a povinností, se v podnikání lépe orientují.

Současně, jak jsem si kdysi přečetla v jednom horoskopu, jsem osobou dvojí profese, proto se rovněž snažím neztratit kontakt s řízením a marketinkem, když realizuji jiné projekty, které mě profesionálně naplňují.