Nabídka pro firmy

Účetnictví

Vedeme účetnictví mikro, malých a středních podniků každého odvětví. V rámci servisu zajišťujeme poradenství týkající se běžné činnosti. Zpracováváme pravidelné finanční zprávy a vyúčtování.

Více

Jednoduché účetnictví

Vedeme účetnictví mikro, malých a středních podniků každého odvětví. V rámci servisu zajišťujeme poradenství týkající se běžné činnosti. Zpracováváme pravidelné finanční zprávy a vyúčtování.

Více

Daňové poradenství, Daňový poradce

Licencovaný daňový poradce s dlouholetými zkušenostmi a praxí v oboru, majitel účetní firmy a daňového poradenství Omegga založené v roce 1992.

Více

Personalistika a mzdy

Zajišťujeme komplexní servis spojený s personalistikou a mzdami. Připravujeme vyúčtování, smlouvy, účty a faktury, dokumentaci pro správu sociálního zabezpečení, roční přiznání, evidenci dovolených, ukončení smluv, zápočtové listy.

Více

Daňový audit

Provádíme daňový audit formou ověření účetních knih z hlediska správného určování předmětu daně a daňového základu a správného zařazování hospodářských událostí z hlediska daňových předpisů.

Více

Registrace společností a změn v celostátním soudním rejstříku

Pokud se rozhoduje o zahájení hospodářské činnosti, nebo o dalším rozvoji svého podnikání, a zvažujete založení společnosti, naše firma Vás s radostí šikovně provede registračními postupy.

Více

Další služby

Připravujeme registrační žádosti, změny údajů, přerušení a ukončení v Centrální evidenci a informaci o hospodářské činnosti (CEIDG)

Více

Servis týkající se spolupráce se Státním fondem pro rehabilitaci osob s omezenou pracovní schopností a s úřadem práce

Registrujeme podnikatele, kteří chtějí získat refundaci mezd zaměstnávaných osob s omezenou pracovní schopností. V této oblasti připravujeme rovněž měsíční vyúčtování.

Více

Administrativa

Našim zákazníkům umožňujeme využít adresu při registraci činnosti (virtuální adresu) a poštovní servis, a rovněž servis firmy v rámci e-sekretariátu.

Více

DPH - Ref Refundace daně z přidané hodnoty vypočítané v zemích Evropské unie

Pro podnikatele, kteří vynaložili v zahraničí (na území jiného státu EU) náklady na palivo, ubytování, stravu, komunikaci, pronájem vozidla, vstupenky na veletrhy apod. a chtějí získat zpět DPH, připravujeme žádosti o vrácení DPH.

Více