Nabídka pro firmy

Daňový audit

Cílem daňového auditu je upozornit na hrozby a rizikové oblasti v rozsahu používané daňové strategie v podniku. Navíc daňový audit umožňuje doporučit možné úspory a rovněž popsat směry další daňové politiky zákazníka.

Námi nabízený daňový audit mimo jiné spočívá v:

 • ověření právního rámce podniku zákazníka z hlediska vlivu na způsob zdanění,
 • analýze a přehledu účetní dokumentace podniku a rovněž smluv upravujících zásady spolupráce s dodavateli a odběrateli,
 • rozhovorech provedených s pracovníky zákazníka,
 • přehledu účetních výkazů, účetních knih (zápisů na účtech) a výsledků ověření finanční zprávy auditorem.

Daňový audit je prováděn zkušenými daňovými poradci. V případě zjištění nesprávností souvisejících s daňovým vyúčtováním jsou zákazníkovi představena řešení eliminující tyto hrozby nebo minimalizující rizika.

Podle potřeb našich zákazníků jsme připraveni provést:

 • daňový audit – zahrnující všechna daňová přiznání zákazníka za dané období,
 • předmětný audit – týkající se pouze vybrané daně nebo problematiky.

Rozsah daňového auditu může zahrnovat:

 • daň z přidané hodnoty,
 • daň z příjmu právnických osob,
 • daň z příjmu fyzických osob v rozsahu povinností zaměstnavatele,
 • spotřební daň,
 • lokální daně a poplatky,
 • jiné, zákazníkem stanovené konkrétní operace nebo hospodářské události.

Výsledkem provedení daňového auditu je shrnující zpráva obsahující:

 • daňovou kvalifikaci vyhodnocenou zákazníkem v rozsahu ověřených hospodářských operací,
 • upozornění na eventuální hrozby a daňová rizika,
 • doporučení správného řešení nebo takové doporučení, které umožní výrazně omezit nebo eliminovat identifikovaná daňová rizika.

Potřebujete pomoc v právních otázkách? Napište nám!