Nabídka pro firmy

Další služby

Při poskytování našich služeb chceme komplexně podporovat zákazníky při jejich běžné obchodní činnosti. Proto rovněž denně spolupracujeme s experty z jiných oblastí a v případě potřeby navrhujeme zákazníkům možnost konzultace a spolupráce na základě preferenčních podmínek s advokátními a notářskými kancelářemi, s finančním agentem a s dalšími specialisty. Garantujeme nejvyšší standard služeb, pružnost a individuální přístup ke každé záležitosti.

Na přání našich zákazníků pomáháme při těchto záležitostech:

  • notářský servis – usnadňujeme kontakt s notářskou kanceláří za účelem dohodnutí termínu podepsání notářského zápisu, pomáháme při přípravě nezbytné dokumentace a vypracování návrhu zápisu. Tyto procedury lze provést jak v sídle s námi spolupracující kanceláři, tak i na přání zákazníka v sídle jeho firmy (notář přijede na místo).
  • právní servis – navrhujeme konsultace se specialisty v oblasti občanského a správního práva v záležitostech souvisejících s Vaším podnikáním. Usnadňujeme kontakt s advokátní kanceláří v různých případech týkajících činnosti podniku,
  • bezpečnost a ochrana zdraví při práci – umožňujeme spolupráci se specialisty pro BOZP, jak při pořádání školení pro zaměstnané pracovníky, tak i při stálém dozoru při plnění povinností zaměstnavatele v těch podnicích, v nichž je to v souvislosti s počtem zaměstnaných osob nutné.
  • finanční servis – nabízíme spolupráci se specialistou v oblasti získávání úvěrů, leasingu a rovněž jiných forem financování podniku,
  • nákup a registrace fiskálních pokladen – usnadňujeme kontakt s expertem v oblasti výběru a nákupu registračních pokladen, provádíme registraci pokladny na finančním úřadě.

Naše kancelář, s ohledem na individuální potřeby zákazníků, poskytuje rovněž další služby typu Concierge, jak jsou poradenství a pomoc při nákupu vozu a správa domu během pobytu v zahraničí. Garantujeme nejvyšší standard služeb, pružnost a individuální přístup.

Potřebujete pomoc v právních otázkách? Napište nám!