Nabídka pro firmy

Účetnictví a jednoduché účetnictví

Vedeme účetnictví mikro, malých a středních podniků každého odvětví.

V rámci servisu zajišťujeme poradenství týkající se běžné činnosti. Zpracováváme pravidelné finanční zprávy a vyúčtování.  Zastupujeme naše zákazníky při jednání s finančním úřadem, správou sociálního zabezpečení a hlavním statistickým úřadem.

Účetnictví

Účetnictví, vedené pomocí účetních knih je určeno pro právní subjekty tedy společnosti s ručením omezeným, komanditní společnosti a akciové společnosti. Rovněž subjekty uvedené v položce jednoduchého účetnictví mají povinnost přejít na účetní knihy v okamžiku překročení obratu z prodeje ve výši 1 mil. EUR do konce roku 2016, a 2 mil. EUR od roku 2017. Účetní evidenci provádíme pomocí programu Symfonie Účetnictví a Finance firmy Sage.

V rámci pravidelného měsíčního servisu:

 • Upozorňujeme na předání účetních dokladů ve stanoveném termínu,
 • Připravujeme hlášení pro správu sociálního zabezpečení v systému Plátce,
 • Zasíláme upozornění na platby odvodů na sociální zabezpečení,
 • Účtujeme doklady, zasíláme e-maily s informací o chybějících dokladech v rámci standardního měsíčního balíčku,
 • Zasíláme informace o výši příjmu za daný měsíc a vzestupně od začátku roku včetně informace o výši splatných daní,
 • Pokud podnikatel zaměstnává pracovníky, provádíme výpočty mzdových listin a zasíláme informace o částkách k výplatě včetně informace o dani ze mzdy.

Kromě toho:

 • Připravujeme pro zákazníky změny v Celostátním soudním rejstříku,
 • Připravujeme pravidelné a roční finanční zprávy,
 • Předkládáme dokumentaci týkající se dávek pro správu sociálního zabezpečení,
 • Podáváme žádosti o vydání potvrzení o bezdlužnosti při placení daní odvodů na sociální zabezpečení,
 • Podáváme žádosti u finančního úřadu nebo u správy sociálního zabezpečení o rozložení pohledávek na splátky,
 • Připravujeme aktualizační doklady pro finanční úřad, správa sociálního zabezpečení a hlavní statistický úřad,
 • Připravujeme zprávy pro hlavní statistický úřad,
 • Naším zákazníkům nabízíme právní a administrativní servis, vyhledávání vhodných pracovníků, notářské a vymáhací služby a servis BOZP za preferenční ceny.

Všem zájemcům o spolupráci navrhujeme nejdříve setkání za účelem projednání spolupráce, jejích zásad a očekávání. Pro zákazníky, kteří teprve zakládají svou hospodářskou činnost, je takové setkání rovněž přínosné z hlediska přiblížení jejich práv a povinností, a rovněž nákladů, které lze při podnikání vyúčtovat. Navíc zakládáme společnosti – seznamte se s naší nabídkou – registrace společností. V případě Vašeho zájmu nás kontaktujte.

Potřebujete pomoc v právních otázkách? Napište nám!