Nabídka pro firmy

Jednoduché účetnictví

Vedeme účetnictví mikro, malých a středních podniků každého odvětví.

V rámci servisu zajišťujeme poradenství týkající se běžné činnosti. Zpracováváme pravidelné finanční zprávy a vyúčtování.  Zastupujeme naše zákazníky při jednání s finančním úřadem, správou sociálního zabezpečení a hlavním statistickým úřadem.

Jednoduché účetnictví

Jednoduché účetnictví, vedené pomocí evidence knihy příjmů a výdajů je určeno pro osoby samostatně výdělečně činné (rovněž zaměstnávajících pracovníky), a partnerství, tzn. veřejnou obchodní činnost, komanditní společnost, společnost občanského práva. Subjekty, jejichž obrat z prodeje překročil v roce 2016 1 mil. EUR, a od roku 2017 2 mil. EUR, mají povinnost přejít na účtování pomocí účetních dokladů. Evidenci v rozsahu jednoduchého účetnictví provádíme pomocí programu RAKS SQL.

V rámci pravidelného měsíčního servisu:

 • Upozorňujeme na předání účetních dokladů ve stanoveném termínu,
 • Připravujeme hlášení pro správu sociálního zabezpečení v systému Plátce,
 • Zasíláme upozornění na platby správě sociálního zabezpečení,
 • Účtujeme doklady, zasíláme e-maily s informací o chybějících dokladech v rámci standardního měsíčního balíčku,
 • Zasíláme informace o výši příjmu za daný měsíc a vzestupně od začátku roku včetně informace o výši splatných daní,
 • Pokud podnikatel zaměstnává pracovníky, provádíme výpočty mzdových listin a zasíláme informace o částkách k výplatě včetně informace o dani ze mzdy (více: nabídka-pracovníci a platby).

Kromě toho:

 • Poskytujeme poradenství o výběru formy zdanění na další daňový rok,
 • Připravujeme pro zákazníky změny v zápisu do centrální evidence a informace o hospodářské činnosti,
 • Připravujeme roční vyúčtování,
 • Předkládáme dokumentaci týkající se dávek pro správu sociálního zabezpečení,
 • Podáváme žádosti o vydání potvrzení o bezdlužnosti při placení daní a odvodů na sociální zabezpečení,
 • Podáváme žádosti u finančního úřadu nebo u správy sociálního zabezpečení o rozložení pohledávek na splátky,
 • Připravujeme aktualizační doklady pro finanční úřad, správa sociálního zabezpečení a hlavní statistický úřad,
 • Připravujeme zprávy pro hlavní statistický úřad,
 • Naším zákazníkům nabízíme právní a administrativní servis, vyhledávání vhodných pracovníků, notářské a vymáhací služby a servis BOZP za preferenční ceny.

Všem zájemcům o spolupráci navrhujeme nejdříve setkání za účelem projednání spolupráce, jejích zásad a očekávání. Pro zákazníky, kteří teprve zakládají svou hospodářskou činnost, je takové setkání rovněž přínosné z hlediska přiblížení jejich práv a povinností, a rovněž nákladů, které lze při podnikání vyúčtovat. V případě Vašeho zájmu nás kontaktujte.

Potřebujete pomoc v právních otázkách? Napište nám!