Nabídka pro firmy

Personalistika a mzdy

Naše kancelář zajišťuje komplexní servis spojený s personalistikou a mzdami.

Připravujeme vyúčtování pracovních smluv a občanskoprávních smluv, vyhotovujeme nezbytnou dokumentaci pro správu sociálního zabezpečení, vedeme spisy pracovníků zaměstnaných na pracovní smlouvu a monitorujeme povinnosti zaměstnavatele.

Poskytujeme podporu v oblasti pracovního a občanského práva a poradenství při optimalizaci osobních nákladů. Průběžně informujeme naše zákazníky o právních změnách zavedených v této oblasti zákonodárcem.

Nabídka z personalistiky a mezd je určena jak zákazníkům využívajícím naše účetnictví, tak i jako zvláštní služba pro podniky s vlastním účetnictvím.

Personalistika svým rozsahem zahrnuje

  • vedení osobních složek, včetně přípravy všech nezbytných dokumentů souvisejících s navázáním pracovního poměru a jeho ukončením,
  • přípravu občanskoprávních smluv (smlouvy o provedení práce a mandátní smlouvy),
  • správu zaměstnanců – vyhotovování potvrzení o zaměstnání a mzdách, vedení mzdových kartoték jednotlivých pracovníků a vyhotovování ročního daňového přiznání daně z příjmu fyzických osob, evidování dovolených, příprava ročních hlášení pro správu sociálního zabezpečení týkající se pojištěných pracovníků,
  • vedení dokumentace spojené s výplatou dávek a korespondence se správou sociálního zabezpečení týkajících se personalistiky,
  • informování o povinnosti zasílat pracovníky na pravidelný bezpečnostní výcvik a povinné vyšetření závodního lékaře,

V rámci mzdového účetnictví vyhotovujeme

  • výpočet mezd podle platných předpisů,
  • vyúčtování občanskoprávních smluv (smlouvy o provedení práce a mandátní smlouvy) a faktur k nim,
  • měsíční vyúčtování a hlášení pro správu sociálního zabezpečení (DRA, RCA, RSA, RZA) a finanční úřad (PIT-4).

Potřebujete pomoc v právních otázkách? Napište nám!