Nabídka pro firmy

Servis týkající se spolupráce se Státním fondem pro rehabilitaci osob s omezenou pracovní schopností a s úřadem práce

Registrujeme podnikatele, kteří chtějí získat refundaci mezd zaměstnávaných osob s omezenou pracovní schopností. V této oblasti připravujeme rovněž měsíční vyúčtování. Připravujeme žádosti o dofinancování v rámci programů, které podnikatelům nabízí úřad práce.

Úřady práce

Úřady práce na území celého země nabízejí podnikatelům podporu při zaměstnávání pracovníků a současně činnosti, jejichž cílem je zmírňování následků nezaměstnanosti a aktivačních opatření. Protože působíme na varšavském trhu, zabýváme se hlavně přípravou žádostí a spoluprací s Úřadem práce ve Varšavě. Podáváme žádosti i pro podnikatele v celém Polsku, ale níže se budeme věnovat problematice dofinancování na území Varšavy.

Typ podpory z úřadu práce určené pro podnikatele

 • Zprostředkovávání práce v tuzemsku,
 • Zprostředkovávání práce z oblasti EU a EHP,
 • Profesní poradenství a profesní informace,
 • Odborná příprava dospělých,
 • Stáže,
 • Refundace zaměstnavateli nebo podnikateli části mzdových nákladů, nákladů odměny a odvody na sociální zabezpečení nezaměstnaných mladších 30 let,
 • Intervence,
 • Veřejné práce,
 • Refundace nákladů na vytváření pracovních míst,
 • Veřejně prospěšné práce,
 • Financování nákladů na proškolení uchazečů o práci,
 • Jednorázová refundace nákladů na odvody na sociální zabezpečení,
 • Národní vzdělávací fond,
 • Aktivační dávky,
 • Refundace odvodů na sociální zabezpečení za zaměstnání nezaměstnaného mladšího 30 let,
 • Dofinancování mzdy za zaměstnání osob starších 50 let,
 • Grant na utvoření pracovního místa práce na dálku

Podmínky, které je třeba splnit

Pro každý z výše uvedených typů podpory stanovil úřad, s ohledem na jejich jinou charakteristiku, různé podmínky pro splnění. V případě zájmu o výše uvedené typy podpory nás laskavě kontaktujte.

Kdy se lze ucházet o podporu z moci úřední práce

Podpora je dostupná po celý rok. Na začátku kalendářního roku úřad obdrží finanční prostředky, jimiž v rámci programů disponuje do jejich vyčerpání. Obvykle v listopadu každého roku přeruší podporované programy do zahájení nového rozpočtového roku.

Kontaktujte nás laskavě prostřednictvím e-mailu nebo telefonicky.

shutterstock_81311647

Základní formy podpory zaměstnavatelů zaměstnávajících osoby s omezenou pracovní schopností, financované z prostředků Státního fondu pro rehabilitaci osob s omezenou pracovní schopností (čl. 26, 26 písm. a) až e) a 41 zákona o pracovní a sociální rehabilitaci a o zaměstnávání osob s omezenou pracovní schopností):

 • přizpůsobení a adaptace pracovišť osobám s omezenou pracovní schopností,
 • vybavení pracovišť,
 • dofinancování mezd zaměstnaných osob s omezenou pracovní schopností,
 • dofinancování asistentů v místě práce,
 • dofinancování nákladů na vzdělávání pracovníků s omezenou pracovní schopností.

Co děláme

 • registrujeme podnikatele za účelem jejich pozdější možnosti podpory
 • podáváme žádosti o proplacení
 • předkládáme vyúčtování v měsíčních obdobích týkající se výplaty mzdy prostřednictvím systému Sodir.

Potřebujete pomoc v právních otázkách? Napište nám!