Nabídka pro firmy

Jak založit/zaregistrovat společnost – s Omeggou je to jednoduché!

Pokud se rozhoduje o zahájení hospodářské činnosti, nebo o dalším rozvoji svého podnikání, a zvažujete založení společnosti, naše firma Vás s radostí šikovně provede registračními postupy.

Účetní firma a daňového poradenství Omegga Sp. z o. o. v rámci své činnosti nabízí komplexní servis při založení obchodní společnosti, jakož i transformaci už fungující, nebo provedení změn týkajících se stávajícího subjektu v celostátním soudním rejstříku. Máme dlouholeté zkušenosti se zákoníkem osobních a neosobních obchodních společností. Spolupracujeme s auditory, pro které připravujeme plány transformací, a s právníky poskytujícími servis při procesu změn z právní strany.

Co tvoří servis?

Námi navrhovaný balíček zahrnuje tři základní etapy vedoucí ke zřízení a zaregistrování nové společnosti.

První krok

seznámení se s Vašimi plány, tj. cíli, povahou a rozsahem plánované činnosti, abyste mohli vybrat vhodný typ společnosti a formu zdanění, a my vypracovat návrh smlouvy společnosti. Na takovém setkání, zahajujícím naši spolupráci, analyzujeme rovněž finanční předpoklady a rizika a poradíme, jak by budoucí společnost mohla dosáhnout největší daňové efektivity.

Druhý krok

je jím uzavření smlouvy společnosti před notářem a následně příprava a předložení nezbytných formulářů pro formální zaregistrování společnosti. Vyhotovujeme a předkládáme doplňující doklady pro finanční úřad, provádíme registraci u správy sociálního zabezpečení. Navrhujeme spolupráci se zkušenými a důvěryhodnými notářskými kancelářemi. Pomáháme při stanovování individuálních termínů a místa pro přečtení notářského zápisu.

Třetí krok

je jím rozhodnutí celostátního soudního rejstříku o zapsání nové společnosti do rejstříku a potvrzení o přidělení DIČ a IČO, což znamená, že společnost získala právní subjektivitu a může zahájit hospodářskou činnost.

Rozsah našich činností zahrnuje kompletní postup registrace nového subjektu, tj.:

1. informační schůzka s daňovým poradcem a specialistou v oblasti zákoníku obchodních společností,
2. vypracování návrhu smlouvy společnosti,
3. dojednání termínu a podepsání smlouvy společnosti v notářské kanceláři, a to za účasti společníků,
4. příprava a předložení kompletních registračních dokumentů do obchodního rejstříku celostátního soudního rejstříku.

Cena služby

2 000,00 PLN bez DPH (záloha 300 PLN v den schůzky, zbytek platby po každé ukončené etapě služby).

V případech, kdy je plánovaný základní kapitál společnosti vyšší než základní, v minimální výši 5 000,00 PLN, může být cena nabízené služby vyšší. Bude předmětem individuálního jednání.

Další náklady

K celkovým nákladům služby není připočten soudní poplatek za návrh na registraci společnosti v celostátním soudním rejstříku, který hradí zákazník, poplatek daň z občanskoprávních úkonů a náklady na poplatky za udělené plné moci.

Poradenství týkající se daňových zákonů a zákoníku obchodních společností

Pokud máte zájem pouze o první krok spolupráce s naší firmou a zbytek byste chtěli zařizovat sami na vlastní náklady, je to samozřejmě možné, a proto nás laskavě kontaktujte.

Účetnictví

Po registraci společnosti v celostátním soudním rejstříku můžeme rovněž pokračovat ve spolupráci v oblasti daňového poradenství a účetnictví.

Potřebujete pomoc v právních otázkách? Napište nám!