Nabídka pro firmy

VRÁCENÍ DPH z nákladů vynaložené na pořízení zboží a služeb během pobytu v jiné zemi EU

CO TO JE VAT-REF?

Pro podnikatele, kteří vynaložili v zahraničí (na území jiného státu EU) náklady na palivo, ubytování, stravu, komunikaci, pronájem vozidla, vstupenky na veletrhy apod. a chtějí získat zpět DPH, připravujeme žádosti o vrácení DPH.

Podnikatelé, kteří nakupují v jiných zemích Evropské unie v souvislosti se svým podnikáním, mohou využít proceduru VAT-REF, tedy požádat o vrácení vypočítaného DPH. Existuje však určité omezení – bez ohledu na platnost procedury vrácení VAT-REF v celé EU, částka a podmínky vrácení závisí na předpisech platných v jednotlivých zemích.
Národní podnikatelé mohou žádat o vrácení DPH vypočítané při pořízení zboží a služeb během pobytu v jin zemi EU v rámci tzv. procedury VAT-REF (Value-Added Tax Refund). Pro podání žádosti v rámci procedury je vyžadováno splnění řady kritérií, přičemž rozhodnutí o vrácení DPH záleží na předpisech platných v jednotlivých zemích EU, ale přesto se to vyplatí. V řadě případů je možné získat i 100 % DPH zaplacené při nákupech v EU.

Kdo může využít vrácení daně?

Pro získání souhlasu k vrácení DPH podle procedury VAT-REF musí daňový poplatník splňovat současně níže uvedené kritéria:

 • být zaregistrovaný jako aktivní plátce DPH v Polsku,
 • provádět zdaněný nebo kombinovaný prodeje v Polsku (nesmí poskytovat pouze daňově osvobozené činnosti),
 • nesmí mít sídlo v zemi EU, v níž byl výdaj vynaložen,
 • nesmí být zaregistrován jako aktivní plátce DPH v té zemi EU, v níž byl výdaj vynaložen,
 • vynaložil výdaje související s hospodářskou činností (nesmějí to být výdaje na soukromé účely),
 • nesmí provádět prodej zboží nebo služeb v zemi EU, v níž byl výdaj vynaložen.

Výdaje opravňující využít proceduru VAT-REF:

 • nákup paliva,
 • pronájem dopravních prostředků,
 • jiné výdaje související s dopravními prostředky,
 • silniční poplatky a jiné poplatky stanovené pro uživatele komunikací,
 • cestovní náklady, jako jsou např. platby za taxi, platby za veřejnou dopravu,
 • ubytování,
 • potraviny, nápoje a restaurační služby,
 • platby za vstupenky na veletrhy a výstavy,
 • výdaje na luxusní zboží, zábavu a reprezentační výdaje,

ostatní

Termín podávání žádostí

Žádosti o vrácení DPH se podávají do 30. září následujícího po roce, v němž podnikatel nabyl právo k vrácení DPH zaplacené v zahraničí. Žádosti lze rovněž podávat v kratších než ročních obdobích, podle státu vrácení.

Jak vypadá procedura podání žádosti?

Žádost VAT-REF se podává u zahraničního finančního úřadu prostřednictvím polského finančního úřadu příslušného podle sídla podnikatele. V první řadě polský finanční úřad ověří, zda jsou splněny formální kritéria na straně tuzemského podnikatele, poté, po získání pozitivního výsledku, předává žádost zahraničnímu finančnímu úřadu za účelem jeho projednání a vydání rozhodnutí o vrácení DPH. Na předání žádosti má polský finanční úřad 15 kalendářních dní ode dne obdržení žádosti. Formulá VAT-REF lze podat výhradně prostřednictvím internetu pomocí systému e-Deklaracje. K žádosti se přiloží skeny některých faktur nebo jiných dokumentů ve formátu zip1. Žádost nelze podat v papírové verzi. Žádost o vrácení DPH lze podávat za období nepřekračující rok, ale minimálně za 3 měsíce. Na délce období záleží minimální částky, o které lze žádat. Pokud se má vrácení týkat okresu kratšího než rok, bude minimální částka vrácení činit 400 EUR2. Pokud se vrácení týče celého daňového roku, sníží se minimální částka, o kterou lze žádat na 50 EUR3. Podnikatel je povinen obdržet rozhodnutí o pozitivním nebo negativním projednání žádosti o vrácení DPH do čtyř měsíců od obdržení žádosti zahraničním finančním úřadem. Bohužel ne každá žádost o vrácení DPH je posouzena pozitivně. Do značné míry to záleží na úpravách platných v zemi EU, do níž byla žádost zaslána.

1 V závislosti na státu vrácení a částce faktury
2, 3 Týče států, v nichž se platí eury.

Obdržel jsem vrácení DPH – co dál?

Vrácení daně musí být uvedeno v příjmech z podnikání s datem, kdy je daňovému poplatníku převedena částka na bankovní účet uvedený v žádosti.

Dokumenty nezbytné pro vyhotovení žádosti:

 • Registrační údaje firmy,
 • Údaje o bankovním účtu, na který má být vrácená částka převedena
 • Kopie faktur s údaji o kontrahentech (DIČ, adresa, název)

Cena:

Cenový odhad poskytneme individuálně na položenou otázku. Cena záleží na počtu dokumentů.

Potřebujete pomoc v právních otázkách? Napište nám!