Sprzedając samochód odzyskaj część podatku VAT

  • By:omegga

W momencie nabycia samochodu osobowego na firmę, przedsiębiorca ma prawo do odliczenia 50% kwoty podatku VAT naliczonego. Ograniczenie odliczenia obowiązuje przy wykorzystywaniu auta zarówno na cele prywatne, jak i na cele prowadzonej działalności gospodarczej.
W momencie sprzedaży pojazdu, do którego wcześniej zastosowano odliczenie, podatnik zobowiązany jest naliczyć podatek VAT w stawce 23%. Jeśli spełni on poniższe warunki, ma możliwość korekty nieodliczonego VAT-u.

Korekta ta zależy od wartości auta i od tego w jakim czasie od nabycia zostanie sprzedane.
Można ją sporządzić, spełniając jeden z poniższych warunków:
1. Gdy pojazd o wartości początkowej powyżej 15 000 zł zostanie sprzedany przed upływem 60 miesięcy (5 lat) licząc od miesiąca, w którym go nabyto.
2. Gdy pojazd o wartości początkowej poniżej 15 000 zł zostanie sprzedany przed upływem 1 roku od zakupu.

Wówczas podatnik ma prawo do korekty części nieodliczonego VAT przy zakupie (czyli 50%). Korekty dokonuje się w deklaracji VAT za okres rozliczeniowy, w którym nastąpiła sprzedaż, w kwocie proporcjonalnej do pozostałego okresu korekty.

Korekta dotyczy tylko kwoty podatku odliczonej przy zakupie, nie obejmuje VAT-u od wydatków eksploatacyjnych, leasingu czy najmu samochodu.

Przykład:
Podatnik zakupił samochód we wrześniu 2015 r., po czym sprzedał go w maju 2017 r. Zatem pomiędzy zakupem a sprzedażą upłynęło 20 miesięcy, a z okresu korekty pozostało 40 miesięcy (60-20=40). Podatek VAT na fakturze zakupu wynosił 9 200 zł i odliczone zostało wówczas 50% tej kwoty, czyli 4 600 zł.
W momencie sprzedaży samochodu podatnik będzie mógł dodatkowo odliczyć kwotę:
4 600 zł / 60 x 40 = 3 066,67 zł.

Posted in: Aktualności