Danina solidarnościowa, czyli nowy podatek dla najbogatszych od 1 stycznia 2019 roku

  • By:omegga

Z początkiem 2019 r. do polskiego systemu podatkowego wprowadzona zostanie tzw. danina solidarnościowa. Zgodnie z kształtem ustawy, stawka daniny wyniesie 4 procent i będzie dotyczyć nadwyżki ponad 1 mln zł sumy dochodów. Danina zatem obejmie podatników, którzy mają dochody powyżej miliona złotych rocznie. Chodzi o osoby pracujące na etacie, zleceniu, dziele, kontrakcie menedżerskim, przedsiębiorców (rozliczających się zarówno według skali, jak i stawką liniową), giełdowych inwestorów i ludzi zarabiających na najmie opodatkowanym według skali. Takie obciążenie czeka w przyszłym roku dobrze zarabiających. Pierwszy podatek solidarnościowy zapłacimy w 2020 r. do 30 kwietnia. W tym terminie trzeba będzie też złożyć nową deklarację.

Podpisana ustawa zakłada utworzenie Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (SFWOP), którego zadaniem będzie wspieranie osób niepełnosprawnych. W ramach funduszu wspierane będą nowe zadania i nowe formy wsparcia.

Projekt ustawy przewiduje, że podstawowymi źródłami przychodów Fundusz będzie:

  • obowiązkowa składka na Fundusz, stanowiąca 0,15% podstawy wymiaru składki na Fundusz Pracy oraz
  • danina solidarnościowa,

Danina będzie obciążać wyłącznie osoby fizyczne.

Co w przypadku kilku zeznań…

Aktualnie, po zakończeniu roku podatnicy wypełniają kilka, uzależnionych od rodzaju zarobków i sposobu opodatkowania, deklaracji.
Prowadzący działalność gospodarczą opodatkowaną według skali składa PIT-36. Zarabiający na giełdzie PIT-38. Dochody z poszczególnych deklaracji rozliczamy osobno, od każdego płacimy podatek. W przypadku rozliczania dochodów za przyszły rok, również wykażemy je w odrębnych zeznaniach ale musimy jednak je zsumować i sprawdzić, czy nie przekroczyły miliona złotych. Jeśli tak, będziemy zobowiązani do zapłaty dodatkowego podatku, czyli 4 procent liczone od nadwyżki ponad milion złotych.
Należy pamiętać że na potrzeby wyliczenia podatku solidarnościowego sumuje się dochody, czyli przychody pomniejszone o koszty ich uzyskania. Z nowych przepisów wynika, że od sumy dochodów można odliczyć składki ZUS.

Nie wszystko dodajemy…

Na potrzeby kalkulacji wysokości daniny solidarnościowej nie ujmuje się dochodów określonych w:

  • art. 30a (np. z dywidend i innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych),
  • art. 30e (z odpłatnego zbycia nieruchomości),
  • art. 25b i n. (z nieujawnionych źródeł przychodów).

Daninie nie podlegają również dochody opodatkowane w sposób zryczałtowany (np. kartą podatkową lub podatkiem ryczałtowym od przychodów ewidencjonowanych).

Przy ustalaniu wysokości podstawy obliczenia daniny solidarnościowej w roku kalendarzowym nie będą również brane pod uwagę dochody osiągnięte za granicą, zwolnione od podatku na podstawie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania lub innych umów międzynarodowych, o których mowa w art. 27 ust. 8 ustawy PIT.”

Posted in: Aktualności