enero 2017

Od 1 stycznia 2017 r. do 15 000 zł zostanie obniżony limit wartości transakcji zawieranych między przedsiębiorcami, za które płatność może następować gotówką. Będzie temu towarzyszyć wprowadzenie przepisów wyłączających możliwość zaliczania przez podatników do kosztów uzyskania przychodów wydatków powyżej 15 000 zł opłaconych w całości gotówką. Z początkiem 2017 r. nastąpi obniżenie limitu, o którym […]

Od 1 stycznia 2017 roku weszły w życie zmiany w przepisach ustawy o podatku od towarów i usług (podatku VAT). „W przypadku gdy podmiot, o którym mowa w art. 97 ust.  1–3, złoży za 3 kolejne miesiące lub kwartał deklaracje, o których mowa w art. 99 ust. 1, 2 lub 3 (dotyczy podatników składających deklaracje […]