mayo 2018

Z dniem 25 maja 2018r. ochrona danych osobowych osób fizycznych będzie podlegać przepisom Rozporządzenia z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o danych osobowych).   RODO będzie mieć zastosowanie do wszystkich podmiotów, które […]

Pracodawca może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów kwoty wypłacane z tytułu zwrotu wydatków za korzystanie z pojazdu prywatnego do celów służbowych. Jednak aby tego dokonać, konieczne jest prowadzenie ewidencji przebiegu pojazdu.   Pracownikowi, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, za odbytą podróż służbową przysługuje dieta, pokrycie wydatków stosownie do uzasadnionych potrzeb oraz zwrot kosztów za przejazd. […]