diciembre 2018

Od 1 stycznia 2018 roku obowiązują przepisy o tzw. podatku minimalnym, a dokładniej podatku dochodowym od przychodów z tytułu własności środka trwałego będącego budynkiem. Do tej pory było tak, że podatek dochodowy od przychodów z tytułu własności środka trwałego położonego na terytorium Polski, którego wartość początkowa przekracza 10.000.000 zł, wynosi 0,035% podstawy opodatkowania za każdy […]

2 października 2018 r. Rada do Spraw Gospodarczych i Finansowych UE (ECOFIN), zdecydowała, że kraje członkowskie Unii Europejskiej powinny zrównać stawkę podatku od towarów i usług na publikacje elektroniczne z tą, która obejmuje tradycyjne wydania papierowe. Następnie Rada Unii Europejskiej przyjęła tę dyrektywę. Odtąd państwa członkowskie mogą stosować obniżone, nadzwyczajnie obniżone lub zerowe stawki VAT […]

Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia, życzymy szczęścia, spokoju oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym i zawodowym. Aby w nadchodzącym Nowym Roku udało się zrealizować to, co przyniesie profity, przewidzieć to, co może przeszkodzić w ich osiągnięciu i zapobiec temu, co wydarzyć się nie musi. Życzymy dużo radości i sukcesów, mądrego lenistwa w sprawach […]

Gorąco namawiamy wszystkich aby wspierali różnego rodzaju fundacje, stowarzyszenia na rzecz zwierząt, chorych dzieci i dorosłych oraz na inne szczytne cele. Wpłacając darowizny na rzecz instytucji pożytku publicznego można odliczyć je w rozliczeniu rocznym i zapłacić mniejszy podatek. Aby dokonać odliczenia w Pit rocznym za 2018 rok ,należy dokonać przelewu do 31.12.2018 r. Nie tylko […]