Faktury wystawiane ręcznie czy elektronicznie?

  • By:omegga

Podatnicy, którzy prowadzą własny biznes, zobowiązani są do generowania na żądanie organu kontroli podatkowych plików JPK. Jednolity Plik Kontrolny generowany na żądanie urzędów wyróżnia kilka struktur: JPK_FA, JPK_KPIR, JPK_EWP, JPK_MAG oraz JPK_WB. Obowiązek ten nie dotyczy jednak podatników którzy nie prowadzą ewidencji za pomocą programów elektronicznych.

Nie zawsze jednak faktury wystawiane ręcznie będą zwalniać podatnika z obowiązku generowania pliku JPK FA i przekazywania na żądanie urzędów.

W sytuacji, gdy podatnik własnoręcznie wystawia faktury w formie papierowej, ale jego księgowość prowadzi biuro rachunkowe, które dokumentację przekazaną przez klienta wprowadza do systemu księgowego nie występuje zwolnienie z obowiązku generowania JPK FA. Co do zasady w takiej sytuacji urząd skarbowy może zażądać od podatnika wygenerowania pliku i przekazania w określonym przez organ podatkowy terminie.

Posted in: Aktualności