PODSUMOWANIE: ZMIANY PODATKOWE 2020 – CZĘŚĆ II

  • By:omegga

Kwiecień 2020:

Nowa matryca stawek VAT

W zakresie stawek VAT obecnie stosowana Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług 2008 zostanie zastąpiona nową matrycą, która w odniesieniu do towarów będzie opierać się na strukturze Nomenklatury Scalonej, zaś w zakresie usług będzie bazować na aktualnej Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług 2015.

Nowy JPK_VAT dla dużych przedsiębiorców

Dotychczasowe deklaracje VAT-7 i VAT-7K będą przesyłane łącznie z informacją o ewidencji w jednym dokumencie elektronicznym, tj. JPK_VAT7M lub JPK_VAT7K. Od 1 kwietnia obowiązek ten będzie dotyczył tylko dużych przedsiębiorców.

Posted in: Aktualności