PIT

Od stycznia 2020 obowiązuje również ulga za złe długi w zakresie podatku PIT i CIT. Oznacza to, że nieopłacone faktury w okresie 90 dni od terminu wymagalności nie będą kosztem uzyskania przychodu. I jednocześnie sprzedawca będzie również mógł po dokonaniu formalności zmniejszyć swój przychód do czasu zapłaty przez kontrahenta zaległej faktury.

Ulega przedłużeniu termin złożenia deklaracji z tytułu przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych (PIT-28). W 2020 roku będzie można złożyć deklarację do 2 marca 2020. Zmienia się termin złożenia wszystkich zeznań podatkowych PIT dla rozliczenia za rok 2019 – będzie można to zrobić od 15 lutego do 30 kwietnia 2020 r […]