Koszt zatrudnienia pracownika 2019: Ile pracodawca zapłaci składek do ZUS po podwyżce płacy minimalnej

  • By:omegga

Wynagrodzenie to zaledwie 60 proc. wydatków, jakie składają się na koszt zatrudnienia pracownika. Do pozostałych kosztów zaliczają się miedzy innymi składki na ubezpieczenie społeczne, które wzrosły jeszcze od 2019 roku, wzrosła bowiem płaca minimalna.

W 2019 roku najniższe wynagrodzenie osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę wzrosło o 150 zł i od stycznia wynosi 2 250 zł brutto (netto 1633,78 złotych). Podwyżka płacy minimalnej oznacza jednocześnie, że wzrosną świadczenia z nią powiązane, w tym odprawa z tytułu zwolnień grupowych, odszkodowanie z tytułu mobbingu lub dyskryminacji oraz dodatek za pracę w nocy.

Pracownik oczywiście nie dostanie na rękę 2 250 zł, ponieważ od wynagrodzenia brutto musi zostać potrącony podatek dochodowy oraz składki na ubezpieczenia społeczne.
Z wynagrodzenia potrącane są składki emerytalne i rentowe, składka chorobowa, składka wypadkowa oraz składka zdrowotna. Odejmowane są także składki na Fundusz Pracy, na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz na Fundusz Emerytur Pomostowych (przy pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze).

Wzrost pensji minimalnej oznacza także wzrost kosztów pracy, ponieważ poza podwyżką pensji pracodawca musi opłacić między innymi część składek na ubezpieczenie emerytalno-rentowe i na Fundusz Pracy. Minimalna wysokość składek, jakie będzie musiał pokryć pracodawca w 2019 roku wyniesie:

W sumie składki finansowane przez pracodawcę przy zatrudnieniu pracownika na umowę
o pracę wyniosą 20,48 % wynagrodzenia brutto, czyli w 2019 roku 460,81 zł.

W efekcie całkowity koszt zatrudnienia pracownika wynosi:

  • składki finansowane przez pracodawcę: 460,81 zł,
  • składki finansowane przez pracownika: 483,22 zł,
  • podatek dochodowy: 133 zł,
  • wynagrodzenie netto: 1 633,78 zł.

W sumie koszt zatrudnienia pracownika wynosi w 2019 roku 2 710,81 zł. W poprzednim roku pracownik stanowił koszt 2 532,81 zł, czyli wraz ze wzrostem płacy minimalnej zatrudnienie pracownika jest droższe o 178,00 zł.

Obciążenia dla pracodawcy będzie mniejsze, jeśli firma jest zwolniona od płacenia składek na FP i FGŚP. Nie pobiera się ich:

  • przez 36 miesięcy (począwszy od pierwszego miesiąca po powrocie do pracy) za pracowników wracających z urlopu macierzyńskiego lub wychowawczego;
  • przez 12 miesięcy za pracowników w wieku co najmniej 50 lat, zatrudnionych po 30 czerwca 2009 roku, którzy przez 30 dni poprzedzające zatrudnienie pozostawali w rejestrze bezrobotnych Powiatowego Urzędu Pracy;
  • bezterminowo od pracowników, którzy ukończyli 55 lat (kobiety) i 60 lat (mężczyźni) – dotyczy to zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, o pracę nakładczą, agencyjną czy umowę zlecenie oraz przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą.
  • skierowanych zatrudnionych bezrobotnych, którzy nie ukończyli 30. roku życia (okres zwolnienia wynosi tu 12 miesięcy, liczonych począwszy od pierwszego miesiąca po zawarciu umowy o pracę) – zwolnienie to obowiązuje od 27 maja 2014 r.

Pracodawca nie musi też opłacać składki na FGŚP za niektórych zatrudnionych członków rodziny, a dokładnie za małżonka, jego dzieci (własne, drugiego małżonka i przysposobione), rodziców, macochę i ojczyma oraz osoby przysposabiające, a także jeśli chodzi o rodzeństwo, wnuki, dziadków, zięciów i synowe, bratowe, szwagierki i szwagrów oraz osoby wykonujące pracę zarobkową w gospodarstwie domowym.

Z płacą minimalną powiązana jest minimalna stawka godzinowa w umowach cywilno-prawnych , która ustawowo wynosiła 13,70 zł brutto, a w 2019 roku wzrosła do 14,70 zł brutto, czyli o 1,00 zł więcej.

Posted in: Aktualności