Over het bedrijf

Ons bedrijf “OMEGGA” Sp. z o.o. staat al meer dan 20 jaar ten dienste van onze klanten.Deze zijn binnenlandse en buitenlandse bedrijven, grote (grootboeken) en kleine (kasboeken), bedrijven die veel medewerkers hebben alsook bedrijven die slechts uit een aantal personen bestaan. Behalve het doen van de boekhouding leveren we diensten op het vlak van loonadministratie in brede zin (personeel en lonen). We geven advies op vele vlakken van fiscaal recht, financieel recht en economisch-financiële strategie.

We helpen eveneens bedrijven die achterstand hebben in de boekhouding, “we brengen bedrijven op de rechte lijn”, we lossen alle aangelegenheden met de overheden op. We winnen het geld van onze klanten terug. We bieden een pakket oplossingen die u kunnen beschermen tegen moeilijkheden in verband met het terugwinnen van verschuldigde bedragen. We bieden een waaier van preventieve instrumenten die zijn ontworpen om verschuldigde bedragen op te volgen nog vóór het ontstaan van de schuld.

“OMEGGA” Sp. z o.o.

  • Is ingeschreven in het Register van Handelsvennootschappen onder het nr. 53431
  • Is ingeschreven in de lijst van bedrijven die fiscaal advies geven
  • Stelt boekhouders tewerk die over de bevoegdheden beschikken bedrijfsgrootboeken bij te houden
  • Stelt fiscale adviseurs tewerk
  • Is verzekerd tegen het risico van haar activiteit

Het bedrijf stelt ongeveer 10 vaste medewerkers en tussen 10 en 20 andere medewerkers tewerk. De klantenservice berust op contact met een aangeduide boekhoudster die zich van A tot Z bezighoudt met het bedrijf van de klant, dus van het ontvangen van de boekhoudkundige documenten tot en met het opstellen van de belastingaangiften.

In ons werk gebruiken we veel programma’s waaronder de boekhoudprogramma’s SYMFONIA, WF FAKIR, RAKS. . Vaak houden we ons enkel bezig met de loonadministratie van bedrijven, waarvoor het belangrijk is dat de informatie over de lonen van de medewerkers strikt wordt beschermd. We beschikken over een licentie voor het per e-mail versturen van gegevens aangaande de bijdragen voor de sociale zekerheid van de medewerkers van onze klanten, wat fouten bij het opstellen van de verklaring uitsluit.

We maken gebruik van e-mail waardoor een snelle uitwisseling van informatie tussen ons en de klant wordt gegarandeerd. We stellen medewerkers tewerk die Engels en Duits kennen, wat het contact met de buitenlandse contractanten, die een belangrijke groep van onze klanten vormen, aanzienlijk vergemakkelijkt.

We volgen de huidige regelgeving en laatste interpretaties ervan door cursussen bij te wonen georganiseerd door wetenschappelijke centra en onderzoekscentra.