Obowiązek ewidencjonowania godzin pracy zleceniobiorców

  • By:omegga

Wprowadzenie od dnia 1 stycznia 2017 roku minimalnej stawki wynagrodzenia za godzinę pracy dla osób zatrudnionych w oparciu o umowy cywilnoprawne, nakłada również obowiązek precyzyjnego ustalenia liczby godzin przeznaczonych na realizację zadań, wynikających z umowy zlecenia lub o świadczenie usług. Do tej pory obowiązek ewidencjonowania czasu pracy dotyczył wyłącznie osób zatrudnionych na umowę o pracę.

Strony będą zobowiązane do określenia w treści zawieranej umowy sposobu potwierdzania liczby godzin, którą zleceniobiorca poświęcać będzie na realizację zlecenia. Ewidencja czasu pracy może być prowadzona zarówno w formie elektronicznej, jak i pisemnej.

Posted in: Aktualności