Ograniczenia dotyczące występowania o zwrot VAT w 25-dniowym terminie

  • By:omegga

Przyjęty przez rząd projekt nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usług przewiduje ograniczenie możliwości występowania o zwrot VAT w terminie 25 dni. Wprowadza dodatkowe warunki, które będzie należało spełnić, aby taki zwrot uzyskać.

Nowe zasady będą miały zastosowanie do zwrotów wykazanych w deklaracjach począwszy od rozliczenia za styczeń lub I kwartał 2017 roku.

By móc uzyskać zwrot do deklaracji będzie trzeba dołączyć potwierdzenie przelewu (tylko faktury nie przekraczające 15 000,00 zł nie będą musiały zostać opłacone z rachunku bankowego), a ponadto należy spełnić następujące warunki:

– kwota podatku naliczonego lub różnicy podatku nierozliczonego w poprzednich okresach, wykazana w deklaracji nie będzie mogła przekroczyć 3 000,00 zł.
– podatnik w ciągu dwóch lat poprzedzających złożenie wniosku o zwrot był zarejestrowanym, czynnym podatnikiem VAT i składał deklaracje,
– podatnik nie posiada zaległości w podatkach w kwocie przekraczającej 20 000,00 zł.

Posted in: Aktualności