Planowane zmiany w podatku VAT od 1 stycznia 2017 roku

  • By:omegga

Projekt dużej nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usług został przyjęty przez Radę Ministrów, znajduje się w toku prac legislacyjnych i wszystko wskazuje, na to że zmiany wejdą w życie w zakładanym przez rząd terminie, tj. 1 stycznia 2017 roku.

Najważniejsze zmiany, które wejdą w życie to:
– ograniczenie możliwości stosowania kwartalnych rozliczeń VAT,
– wprowadzenie obowiązku składania deklaracji VAT drogą elektroniczną,
– podniesienie limitu wartości sprzedaży (do 200,000 zł) dla zwolnienia podmiotowego,
– wprowadzenie ograniczeń dotyczących występowania o zwrot VAT w 25-dniowym terminie,
– doprecyzowanie możliwości przedłużenia postępowania w sprawie zwrotu VAT w przypadku konieczności przeprowadzenia dodatkowych czynności sprawdzających przez organy podatkowe (nowe regulacje będą wskazywać wprost, że kontrola może obejmować nie tylko samego zainteresowanego ale także jego kontrahentów),
– utrzymanie podwyższonych stawek VAT (8 i 23 proc.) do końca 2018 r.,
– zwiększenie sankcji grożących osobom biorącym udział w oszustwach podatkowych.

Posted in: Aktualności