W 2017 roku podatek VAT rozliczymy tylko w okresach miesięcznych

  • By:omegga

Od 2017 roku podatku VAT nie będzie można rozliczać kwartalnie (wyjątkiem są tzw. mali podatnicy, u których wartość sprzedaży w poprzednim roku podatkowym nie przekroczyła równowartości 1,2 mln euro). Możliwości dokonywania kwartalnych rozliczeń nie będą mieli również podatnicy rozpoczynający wykonywanie czynności opodatkowanych VAT w okresie 12 miesięcy licząc od miesiąca, w którym dokonali rejestracji jako czynni podatnicy VAT.

Zmiany wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2017 r., co oznacza, iż rozliczeń kwartalnych nie będą mogli już dokonać podatnicy, którzy rozpoczną wykonywanie czynności opodatkowanych od dnia 1 stycznia 2017 r.

Posted in: Aktualności