Wzajemna wymiana informacji o podatniku pomiędzy ZUS a administracją skarbową

  • By:omegga

W październiku bieżącego roku Senat zatwierdził projekt zmian w ustawie o urzędach i izbach skarbowych oraz ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. Mają one na celu przygotowanie administracji publicznej do wprowadzenia jednolitego podatku. Bez wzajemnej wymiany dostępnych informacji o podatniku (m.in. o opłacanych składkach ZUS czy zaległościach), nie jest możliwym wyliczenie dla niego jednolitego podatku.

Począwszy od 1 stycznia 2017 roku ZUS, urzędy skarbowe, urzędy kontroli skarbowej i urzędy celne, będą dysponowały wszystkimi informacjami na temat każdego podatnika. Docelowo integracja obejmie też systemy informatyczne.

Posted in: Aktualności