Zapowiedzi dotyczące wprowadzenia podatku jednolitego

  • By:omegga

Do tej pory nie został przedstawiony żaden projekt, a nawet założenia do niego (z zapowiedzi medialnych wynika, że ma zostać przedstawiony do końca listopada bieżącego roku). Znana jest natomiast planowana data wejścia w życie tych zmian – 1 stycznia 2018 roku.

Podatek jednolity będzie miał stawki od ok. 19,5% do ok. 40%. Zlikwidowany za to zostanie obowiązek odrębnego płacenia składek ZUS – mają być wliczone w nowe zobowiązanie podatkowe. Projektowana regulacja obejmie swoim przedmiotem nie tylko przedsiębiorców, ale również osoby fizyczne.

Obciążenia podatkowe mają zostać zrównane dla umów cywilnoprawnych z tymi, które obejmują wynagrodzenia pracowników zatrudnionych na umowę o pracę. Zasady te mają zostać wdrożone także w odniesieniu do jednoosobowej działalności gospodarczej. Zamiast obecnej stałej kwoty ZUS i podatku liniowego płaconego według stałej 19% stawki (przez przedsiębiorców o dochodach powyżej 100 000 zł – to próg opłacalności tej formy opodatkowania) będą oni bowiem płacić podatek według nowych stawek progresywnych.

Posted in: Aktualności