Oferta dla firm

Audyt podatkowy

Celem audytu podatkowego jest wskazanie zagrożeń i obszarów ryzyka w zakresie stosowanej strategii podatkowej w przedsiębiorstwie. Ponadto, audyt podatkowy pozwala na wskazanie możliwych oszczędności, a także nakreślenie kierunków dalszej polityki podatkowej Klienta.

Oferowany przez nas audyt podatkowy polega m.in. na:

 • weryfikacji stanu prawnego przedsiębiorstwa Klienta pod względem wpływu na sposób opodatkowania,
 • analizie i przeglądzie dokumentacji księgowej przedsiębiorstwa, a także umów regulujących zasady współpracy z dostawcami i odbiorcami,
 • wywiadach przeprowadzanych z pracownikami Klienta,
 • przeglądzie sprawozdania finansowego, ksiąg rachunkowych (zapisów na kontach) oraz wyników badania sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta.

Audyt podatkowy jest przeprowadzany przez doświadczonych doradców podatkowych. W razie stwierdzenia nieprawidłowości, związanych z rozliczeniami podatkowymi, Klientowi prezentowane są rozwiązania eliminujące te zagrożenia lub minimalizujące ryzyka.

W zależności od potrzeb naszych Klientów jesteśmy gotowi przeprowadzić:

 • audyt podatkowy – obejmujący całość rozliczeń podatkowych Klienta za dany okres,
 • audyt problemowy – dotyczący tylko wybranego podatku lub zagadnienia.

Zakres audytu podatkowego może obejmować:

 • podatek od towarów i usług,
 • podatek dochodowy od osób prawnych,
 • podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie obowiązków ciążących na pracodawcy,
 • podatek akcyzowy,
 • podatki i opłaty lokalne,
 • inne, określone przez Klienta, konkretne operacje lub zdarzenia gospodarcze.

Wynikiem przeprowadzenia audytu podatkowego jest raport podsumowujący, zawierający:

 • ocenę kwalifikacji podatkowej dokonanej przez Klienta w zakresie zweryfikowanych operacji gospodarczych,
 • wskazanie ewentualnych zagrożeń i ryzyk podatkowych,
 • rekomendacje, przedstawiające rozwiązania prawidłowe lub takie, które pozwolą znacznie ograniczyć lub wyeliminować zidentyfikowane ryzyka podatkowe.

Potrzebujesz pomocy w kwestiach prawnych? Napisz do nas!

Nasza strona korzysta z plików cookies. Stanowią one dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close