Oferta dla firm

Księgowość pełna

Prowadzimy księgowość mikro, małych i średnich firm każdej branży.

W ramach obsługi zapewniamy doradztwo w zakresie prowadzenia bieżącej działalności. Sporządzamy okresowe sprawozdania finansowe i rozliczenia roczne. Reprezentujemy naszych klientów przed Urzędem Skarbowym, Zakładem Ubezpieczeń Społecznych i Głównym Urzędem Statystycznym.

Księgowość pełna

Księgowość pełna, prowadzona za pomocą ksiąg handlowych jest dla podmiotów prawnych czyli spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, spółek komandytowych oraz spółek akcyjnych. Także podmioty wymienione w pozycji księgowości uproszczonej mają obowiązek przejścia na księgi handlowe w momencie przekroczenia obrotu ze sprzedaży w wysokości 1 mln Euro – do końca 2016 roku, a od 2017 roku – 2 mln euro. Ewidencję w zakresie pełnej księgowości prowadzimy za pomocą programu Symfonia Księgowość i Finanse firmy Sage.

W ramach comiesięcznej obsługi:

 • Przypominamy o dostarczeniu dokumentów księgowych w wyznaczonym terminie,
 • Przygotowujemy deklaracje dla ZUS w systemie Płatnik,
 • Wysyłamy przypomnienia o płatnościach ZUS,
 • Księgujemy dokumenty, wysyłamy maile z informacją o brakujących dokumentach w ramach standardowego miesięcznego pakietu.
 • Wysyłamy informację o wysokości dochodu za dany miesiąc i narastająco od początku roku wraz z informacją o wysokości podatków do zapłaty,
 • Jeśli przedsiębiorca zatrudnia pracowników wykonujemy naliczenia list płac i wysyłamy informację o kwotach do wypłaty wraz z informacją o podatku od wynagrodzeń.

Ponadto:

 • Przygotowujemy dla klientów zmiany w Krajowym Rejestrze Sądowym,
 • Przygotowujemy sprawozdania finansowe okresowe i roczne,
 • Składamy dokumenty zasiłkowe do ZUS,
 • Składamy wnioski o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach i opłacaniu składek ZUS,
 • Składamy wnioski o rozłożenie na raty zaległości w stosunku do Urzędu Skarbowego lub ZUS,
 • Przygotowujemy dokumenty aktualizacyjne do Urzędu Skarbowego, ZUS i GUS,
 • Przygotowujemy sprawozdania do GUS,
 • Oferujemy naszym klientom usługi prawne, administracyjne, pozyskiwania personelu, notarialne, windykacyjne, oraz BHP po preferencyjnych cenach.

Wszystkim zainteresowanym współpracą proponujemy najpierw spotkanie celem omówienia współpracy, jej zasad i oczekiwań. Klientom, którzy dopiero zakładają działalność gospodarczą takie spotkanie ma również na celu przybliżenie praw i ciążących na przedsiębiorcy obowiązków, a także kosztów możliwych do rozliczania w działalności. Ponadto zakładamy spółki – zapraszamy do oferta – rejestracja  spółek. Zapraszamy do kontaktu.

Potrzebujesz pomocy w kwestiach prawnych? Napisz do nas!