Zgodnie z rozporządzeniem RADY MINISTRÓW z dnia 15 września 2020 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2021 r. Na podstawie art. 79 ust. 5 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych […]

“W związku z niezwykle trudną sytuacją epidemiczną w kraju zdecydowaliśmy o przywróceniu dodatkowego zasiłku opiekuńczego; będzie on przysługiwał przez 21 dni – od 9 do 29 listopada – poinformowała PAP minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg Z dodatkowego zasiłku opiekuńczego będą mogli skorzystać rodzice dziecka do 8 lat. Ponadto jest on również wypłacany rodzicom […]

Od 1 października 2020 roku zarówno duzi przedsiębiorcy, jak i średnie i małe przedsiębiorstwa oraz mikro przedsiębiorcy, którzy są podatnikami VAT, mają obowiązek składania nowego pliku JPK_VAT, który obejmuje dwie części: deklaracyjną i informacyjną. Wprowadzenie nowej struktury JPK powoduje zmianę sposobu raportowania transakcji opodatkowanych podatkiem VAT, ponieważ po wprowadzonych zmianach dotychczasowe deklaracje VAT oraz JPK_VAT […]

Coraz bardziej powszechna jest faktura uproszczona -paragon z nip nabywcy, posiadający również inne ważne dane : nip sprzedawcy, data wystawienia, datę sprzedaży, nr paragonu, nazwa i rodzaj towaru/usługi w podziale na stawki Vat. Faktura uproszczona jest maksymalnie do kwoty 450 zł / 100euro . Od jakiegoś czasu na paragonie fiskalnym z Castoramy znajduje się informację […]

Lipiec 2020: Nowy JPK_VAT dla pozostałych podatników Dotychczasowe deklaracje VAT-7 i VAT-7K będą przesyłane łącznie z informacją o ewidencji w jednym dokumencie elektronicznym, tj. JPK_VAT7M lub JPK_VAT7K. Obowiązek obejmie już wszystkich podatników. Kasy fiskalne online – II grupa Obowiązek używania kas fiskalnych online będzie dotyczył rejestrowania sprzedaży w zakresie:1) świadczenie usług związanych z wyżywieniem wyłącznie […]

Kwiecień 2020: Nowa matryca stawek VAT W zakresie stawek VAT obecnie stosowana Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług 2008 zostanie zastąpiona nową matrycą, która w odniesieniu do towarów będzie opierać się na strukturze Nomenklatury Scalonej, zaś w zakresie usług będzie bazować na aktualnej Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług 2015. Nowy JPK_VAT dla dużych przedsiębiorców Dotychczasowe deklaracje […]

Styczeń 2020:   Biała lista podatników Brak możliwości zaliczenia w koszty uzyskania przychodów płatności powyżej 15.000 zł, dokonanych na rachunek nie wskazany w białej liście podatników. Zapłata z użyciem mechanizmu podzielonej płatności Brak możliwości zaliczenia w koszty uzyskania przychodów płatności za fakturę:- na kwotę powyżej 15.000 zł,- dokumentującą dostawę towarów lub świadczenie usług wymienionych w […]

Podatnicy, którzy prowadzą własny biznes, zobowiązani są do generowania na żądanie organu kontroli podatkowych plików JPK. Jednolity Plik Kontrolny generowany na żądanie urzędów wyróżnia kilka struktur: JPK_FA, JPK_KPIR, JPK_EWP, JPK_MAG oraz JPK_WB. Obowiązek ten nie dotyczy jednak podatników którzy nie prowadzą ewidencji za pomocą programów elektronicznych. Nie zawsze jednak faktury wystawiane ręcznie będą zwalniać podatnika […]

Od stycznia 2020 obowiązuje również ulga za złe długi w zakresie podatku PIT i CIT. Oznacza to, że nieopłacone faktury w okresie 90 dni od terminu wymagalności nie będą kosztem uzyskania przychodu. I jednocześnie sprzedawca będzie również mógł po dokonaniu formalności zmniejszyć swój przychód do czasu zapłaty przez kontrahenta zaległej faktury.

Już pod koniec 2019 niektórzy podatnicy zauważyli, że została uruchomiona nowa funkcjonalność, ze zgromadzonych środków na koncie Vat można opłacać inne zobowiązania podatkowe. Dzięki tej możliwości przedsiębiorcy zyskują większą płynność finansową, ponieważ mogą zapłacić z tych środków zobowiązania budżetowe jak zus, pit, cit i inne.