wrzesień 2022

Darowizna przekazywana w najbliższej rodzinie (tzw. grupie zwolnionej ) może być zwolniona z konieczności zapłacenia podatku od spadków i darowizn – bez względu na jej wartość – po spełnieniu dwóch warunków. Pierwszym jest zgłoszenie otrzymania darowizny do urzędu skarbowego w ciągu pół roku. Drugim jest udokumentowanie otrzymania pieniędzy przelewem lub przekazem. Przekazanie gotówki nie daje […]