listopad 2022

W przypadku gdy darowizna miała miejsce w postaci gotówkowej od osoby np. z grupy zwolnionej w kwocie wyżej niż próg podatkowy to wówczas taka darowizna będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn na ogólnych zasadach i nie znajdzie zastosowania zwolnienie na podstawie art. 4a ustawy o podatku od spadków i darowizn. Potwierdza to m.in. […]