Nabídka pro individuální zákazníky

Roční vyúčtování

Připravíme roční vyúčtování tedy Pit-28,Pit-36, Pit -36 L, Pit -37, Pit-38, Pit-39.

Více

Zastupování při jednání s finančním úřadem

Poskytujeme konzultace a vysvětlení a připravujeme dopisy v rámci odpovědí na výzvy pro finanční úřad. V nutných záležitostech zastupujeme daňové poplatníky na jednáních s finančním úřadem osobně.

Více

Příprava dokumentace pro správu sociálního zabezpečení

Připravujeme prohlášení pro fyzické osoby zaměstnávající chůvy, správce domu, opatrovníky pro seniory.

Více

Konsultace s poradcem o dědické dani a darovací dani

Poskytujeme konzultace a připravujeme přiznání spojené s obdržením daru (SDZ-2) nebo dědictví (SD-3) pro příslušný finanční úřad.

Více