KIEDY PODATNIK ZAPŁACI PODATEK OD DAROWIZNY POMIMO TEGO, ŻE JEST OD NAJBLIŻSZEJ RODZINY?

  • By:omegga

W przypadku gdy darowizna miała miejsce w postaci gotówkowej od osoby np. z grupy zwolnionej w kwocie wyżej niż próg podatkowy to wówczas taka darowizna będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn na ogólnych zasadach i nie znajdzie zastosowania zwolnienie na podstawie art. 4a ustawy o podatku od spadków i darowizn. Potwierdza to m.in. stanowisko Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z 17 maja 2019 roku, o sygn. 0111-KDIB2-2.4015.50.2019.3.MZ warunkiem niezbędnym do skorzystania ze zwolnienia – jest fakt udokumentowania przez obdarowanego ich otrzymania dowodem przekazania na swój rachunek bankowy albo rachunek prowadzony przez spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową lub przekazem pocztowym.

Posted in: Aktualności