We bieden u:

Voeren van:

 • de bedrijfsgrootboeken
 • de kasboeken
 • vormen van vereenvoudigde boekhouding (forfaitair bedrag, belastingkaart enz.)
 • personeels- en loonzaken

Leveren van adviesdiensten:

 • fiscaal
 • financieel
 • juridisch-economisch
 • op vlak van beheer
 • op vlak van fiscale controle

U vertegenwoordigen voor:

 • de belastingorganen
 • de organen van de staats- en gemeenteadministratie
 • ZUS (Dienst Sociale Zekerheid)
 • andere economische entiteiten

We verrichten dus de volgende activiteiten:

We maken de volgende documenten klaar en voeren ze uit:

 • verklaringen PIT-4, PIT-5, PIT-8, PIT-11, CIT-8
 • ZUS-aanmeldingen en -uitschrijvingen
 • verklaringen ZUS
 • formulieren RP-7
 • registraties van aan- en verkopen
 • BTW-aangiften
 • loonlijsten
 • berekeningen van verschuldigde bedragen voor verlof
 • werknemersmappen
 • contracten van opdracht
 • registratieaanvragen voor Nationaal Handelsregister KRS

We stellen de volgende documenten op:

 • jaarrekeningen (waaronder balansen)
 • statistische rapporten
 • financiële analyses
 • financiële verslagen
 • verslagen in het Engels, Duits en Spaans

Geachte:

Onze diensten zijn financieel aantrekkelijk en vooral goedkoper dan een veelheid vaste medewerkers. U draagt geen persoonskosten (ZUS, verlof, sociale bijdragen, ziekteverlof, zwangerschapsverlof enz.), kosten voor apparatuur, kosten vanwege lage productiviteit of kosten van fouten gemaakt door medewerkers.

We nodigen u uit met ons samen te werken!!!