, Opłata recyklingowa od sprzedanych toreb foliowych

Opłata recyklingowa od sprzedanych toreb foliowych

  • Autor: omegga

Kontrolę przestrzegania przepisów w zakresie obowiązku pobierania od klientów opłaty recyklingowej prowadzi inspekcja handlowa. W sprawach dotyczących opłaty recyklingowej stosuje się odpowiednio przepisy działu III ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa.

Opłata pobierana od klienta za lekkie torby na zakupy z tworzywa sztucznego NIE MUSI być równa opłacie recyklingowej. Należy ją uwzględnić w cenie, podobnie jak koszt torby foliowej. Cena foliówki z opłatą recyklingowa podlega opodatkowaniu VAT 23%. W związku z tym, torebki foliowe nie będą mogły być sprzedawane taniej, niż za 0,20 zł + 23% VAT, czyli 0,25 zł. To Państwo decydujecie, czy chcecie zarabiać na reklamówkach.

Nie istnieje obowiązek prowadzenia dodatkowej ewidencji sprzedanych toreb, pobranych opłat oraz sporządzania sprawozdań dla właściwych organów.

Obrót opakowaniami podlega raportowaniu w cyklu rocznym. Zgodnie z ustawą, placówki handlowe będą zmuszone do przekazania opłaty recyklingowej w terminie do 15 marca roku następującego po roku kalendarzowym, w którym została pobrana. Opłatę należy wpłacić na rachunek bieżący dochodów Ministerstwa Środowiska, który w chwili obecnej nie został jeszcze utworzony.

Sprzedaż toreb foliowych osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej podlega ewidencjonowaniu przy zastosowaniu kas rejestrujących. Na paragonie lub fakturze umieszcza się kwotę zapłaty z tytułu sprzedaży torby – nie ma potrzeby wyodrębnienia opłaty recyklingowej. Na podstawie paragonu czy faktury, kwota opłaty recyklingowej jest możliwa do ustalenia poprzez przemnożenie liczby sprzedanych toreb i stawki opłaty recyklingowej za jedną sztukę reklamówki.

Kategoria: Aktualności