agosto 2018

Pierwotnie, nowe przepisy miały wejść w życie 1 kwietnia 2018 r., jednak ostatecznie obowiązują od 1 lipca 2018 r. Najważniejsza informacja jest taka, że nie jest to obligatoryjna procedura, którą należy stosować.  Wybór takiego rozwiązania na dzień dzisiejszy jest dobrowolny. Należy jednak pamiętać, iż jest to dobrowolne z punktu widzenia nabywcy, a nie sprzedawcy. Zatem to […]

Kontrolę przestrzegania przepisów w zakresie obowiązku pobierania od klientów opłaty recyklingowej prowadzi inspekcja handlowa. W sprawach dotyczących opłaty recyklingowej stosuje się odpowiednio przepisy działu III ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa. Opłata pobierana od klienta za lekkie torby na zakupy z tworzywa sztucznego NIE MUSI być równa opłacie recyklingowej. Należy ją […]