noviembre 2020

Zgodnie z rozporządzeniem RADY MINISTRÓW z dnia 15 września 2020 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2021 r. Na podstawie art. 79 ust. 5 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych […]

“W związku z niezwykle trudną sytuacją epidemiczną w kraju zdecydowaliśmy o przywróceniu dodatkowego zasiłku opiekuńczego; będzie on przysługiwał przez 21 dni – od 9 do 29 listopada – poinformowała PAP minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg Z dodatkowego zasiłku opiekuńczego będą mogli skorzystać rodzice dziecka do 8 lat. Ponadto jest on również wypłacany rodzicom […]