febrero 2022

Składka zdrowotna w działalności- podatek liniowy W przypadku podatników rozliczających się z zastosowaniem stawki 19% podatku liniowego, składka zdrowotna będzie obliczana jako 4,9% od dochodu pomniejszone o składki społeczne , jednak nie mniej niż 9% minimalnego wynagrodzenia czyli ok. 270 zł. W przypadku podatników rozliczających się z zastosowaniem skali podatkowej, składka zdrowotna będzie obliczana jako […]