UWAGA! ZMIANA TERMINÓW SKŁADANIA DEKLARACJI PIT ZA ROK 2019!

  • By:omegga

Ulega przedłużeniu termin złożenia deklaracji z tytułu przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych (PIT-28).
W 2020 roku będzie można złożyć deklarację do 2 marca 2020.

Zmienia się termin złożenia wszystkich zeznań podatkowych PIT dla rozliczenia za rok 2019 – będzie można to zrobić od 15 lutego do 30 kwietnia 2020 r

Zgodnie z komunikatem MF deklaracje przesłane przed terminem 15 lutego będą uznane za złożone od 15 lutego. Oznacza to, tłumaczy Ministerstwo Finansów, że nawet jeśli podatnik złoży swój PIT wcześniej, to termin zwrotu nadpłaty będzie liczony od 15 lutego. “Urząd ma 45 dni na jej zwrot, licząc od dnia złożenia zeznania podatkowego, ale nie wcześniej niż od 15 lutego 2020 r.”

Resort poinformował ponadto, że od 15 lutego 2020 r. w usłudze Twój e-PIT udostępnione zostanie przygotowane dla podatników zeznanie podatkowe: PIT-28, PIT-36, PIT-37 i PIT-38. W zakresie PIT-28 i PIT-36 – nie będzie dotyczyć przychodów z działalności gospodarczej i działów specjalnych produkcji rolnej.

Posted in: Aktualności